Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

gislaveds gymnasium - certifierad Ambassadörsskola för europaparlamentet

Den 26 januari blev Gislaveds gymnasium certifierad och utnämnd till ambassadörsskola för Europaparlamentet.

Under högtidliga former fick Therese Johansson (EU-skolambassadör och lärare i samhällskunskap och svenska på Gislaveds gymnasium) motta plakett och diplom från EU- och handelsminister Ann Linde (S) och chefen för Europaparlamentets informationskontor Marcus Bonekamp.

Totalt har 22 gymnasieskolor runt om i Sverige uppfyllt kriterierna och därmed utnämnts till EU-skolor. Uppdraget är att öka delaktigheten i och kunskapen om EU bland ungdomar. Att stärka demokratin och främja medvetenheten
om Europa och europeisk parlamentarism är andra centrala mål. Att Gislaveds
gymnasium nu är certifierad ambassadörsskola innebär också att nya dörrar
öppnas, bl.a. genom kontakter med parlamentariker och tjänstemän samt
samarbeten med andra skolor, lärare och elever.

Therese Johansson tillsammans med Ann Linde och Marcus Bonekamp

Sidan uppdaterades senast: