Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren överlämnar kommunens åtaganden till EU- och handelsminister Ann Linde

Kommunfullmäktiges ordförande Niclas Palmgren (M) lämnar över Gislaveds kommuns åtagande till EU- och handelsminister Ann Linde.

Kommunen åtar sig att bli bättre på EU

Under fredagen har kommunen genom "EU-handslaget" tagit i hand med EU- och handelsministern Ann Linde på att vi ska öka kunskaperna om delaktigheten i EU.

Gislaveds kommun stod under fredagen som värd när ministern kom för att genomföra EU-handslaget. Förutom vår egen kommun medverkade även Värnamo, Jönköping, Habo och Vetlanda kommuner. På plats för att genomföra handslaget fanns också EU-kontoret Småland Blekinge Halland South Sweden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

- Jag tycker det är roligt att Gislaveds kommun vill vara med i EU-handslaget. Jag tycker man har tagit fram en bra mix av aktiviteter, med allt från att genomföra utbildningar, till att (arbeta med att få) ungdomar att uppmärksamma EU-valet, säger Ann Linde, EU- och handelsminister.

Åtar oss att genomföra aktiviteter

För Gislaveds kommuns del innebär handslaget att vi åtar oss att genomföra ett antal aktiviteter för att öka våra kunskaper och vår delaktighet i EU-frågor:

 • Stödja EU-skolambassadörsarbetet.
 • Att tillsammans med andra lokala och regionala aktörer
  anordna aktiviteter under Europaveckan 2018 (7-13 maj).
 • Satsningar på informationsaktiviteter riktade mot
  målgruppen "unga väljare" för att öka valdeltagande i
  Europaparlamentsvalet i juni 2019.
 • Utbilda förtroendevalda och tjänstepersoner våren 2018
  i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps.
 • Genomföra en studieresa till Bryssel efter valet 2018
  där hela den nyvalda kommunstyrelsen deltar.

Behöver öka kunskaperna om EU

Utredningen "EU på hemmaplan" (SOU 2016:10) lyfter fram att det finns en omfattande kunskapsbrist och att många folkvalda och tjänstepersoner har svårt att redogöra för hur verksamheten är relaterad till beslut på EU-nivå, vilket minskar svenskars möjligheter att påverka EU-beslut. Samtidigt påverkar EU över hälften av de politiska besluten på lokal och regional nivå.

- Det är viktigt att vi som kommun höjer kunskapen om EU inom vår organisation, särskilt mot bakgrund att EU direkt eller indirekt påverkar cirka 60 procent av de kommunala besluten, säger Niclas Palmgren (M), kommunfullmäktiges ordförande i Gislaveds kommun.

Om EU-handslaget

Genom EU-handslaget bjuder EU- och handelsminister Ann Linde in relevanta aktörer att bidra i arbetet att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Som kommun åtar vi oss att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget för frågor som beslutas inom EU.

EU-minister Ann Linde delar ut diplom till ett antal gymnasieelever.

EU- och handelsminister Ann Linde tillsammans med gymnasieeleverna som deltar i Europaparlamentets juniorambassadörsprogram.

Ministern besökte även Gislaveds gymnasium

Under eftermiddagen besökte Ann Linde även Gislaveds gymnasium, som i slutet av januari i år certifierades som ambassadörskola för Europaparlamentet. På gymnasiet träffade ministern ett 40-tal elever och delade ut diplom till 13 elever för att de deltar i Europaparlamentets juniorambassadörsprogram.

Sidan uppdaterades senast: