Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tabell över sammanfattande omdöme för Gislaveds kommun jämfört med riket som helhet

Gislaveds kommun klättrar stadigt uppåt igen i Svenskt Näringslivs undersökning "Företagsklimat". Källa: foretagsklimat.se

Företagsklimatet i vår kommun allt bättre

Det lokala företagsklimatet i Gislaveds kommun fortsätter att bli bättre, visar årets undersökning från organisationen Svenskt Näringsliv.

I undersökningen får lokala företag betygsätta hur de upplever att kommunen uppträder gentemot dem inom en rad olika frågor, på en skala mellan 1-6.

I år landar det sammanvägda resultatet för Gislaveds kommun på 3,4, vilket är en förbättring från förra årets resultat på 3.24 och 2016 års bottennotering 3,12. I år hamnar Gislaveds kommun på samma genomsnitt som riket i sin helhet.

- Vi vill och arbetar för att det ska bli bättre. Därför är det mycket glädjande att vi fortsätter utvecklas åt rätt håll, enligt undersökningen. Jag ser det här som början på en resa i utvecklingen av vårt företagsklimat. Det är bra med konkret feedback från näringslivet så vi kan fortsätta utvecklingen än mer intensivt, säger Anton Sjödell (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Jobbar målinriktat för ett bättre företagsklimat

Kommunen inledde för mer än ett år sedan ett omfattande förändringsarbete som syftar till bättre struktur, kultur och attityder gentemot företagare. Man vill skapa en ökad tillit, förbättra och förenkla dialogen mellan företagare och kommunens organisation. Det innebär att man genomför de förändringar och förbättringar som anses nödvändiga.

- Jag är mycket glad över att vårt arbete med ny styrmodell och nya arbetssätt ger resultat. Det är ett långsiktigt och strategiskt arbete som har mycket hög prioritet inom kommunen. Vi fortsätter nu med förnyad kraft efter detta kvitto på att vi är på rätt väg, säger kommundirektör Malin Aronsson.

Högt på kommunens agenda

Näringslivsfrågorna ligger högt på kommunens agenda och alla jobbar fokuserat och intresserat med dem. Att kommunen nu visar allt bättre resultat är positivt, menar kommunalrådet Marie Johansson (S).

- Det är bra att vi går uppåt i undersökningen. Det ger oss gemensam kraft att fortsätta utvecklingen framåt, säger Marie Johansson.

Hitta relevant arbetskraft - ett orosmoln

Ett orosmoln är att företagen upplever det är svårt att hitta relevant arbetskraft. Det är något som Svenskt Näringsliv kunnat konstatera i separata undersökningar. Denna fråga kommer att vara i fokus på en kommande näringslivsdialog. Här måste kommunen, kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved AB, näringslivet och en mängd andra aktörer samverka för att hitta strategier och handlingsplaner.

- Det är glädjande att se att trenden fortsätter uppåt från förra året. På Enter Gislaved arbetar vi med en rad olika projekt tillsammans med flera aktörer för att på bästa sätt stötta näringslivet i utvecklingen. Enkäten visar att det arbetet ger goda resultat, säger Leif Österlind, VD för Enter Gislaved AB.

Sidan uppdaterades senast: