Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Vybild tagen med drönare över centrala Gislaved

Planer för nytt flervåningshus i Gislaved

Kommunen vill att det ska byggas ett nytt flervåningshus mitt i centrala Gislaved.

Här vill vi att det skapas plats för såväl ett 50-tal lägenheter, som parkeringshus och kommunala verksamhetslokaler.

Därför bjuds nu aktörer, exempelvis fastighetsutvecklare, exploatörer med flera, in till en så kallad markanvisning. En markanvisning innebär kortfattat att kommunen erbjuder en viss plats för ett visst ändamål, och intresserade aktörer skickar in sina förslag på hur det skulle kunna bebyggas.

Det som idag är personalparkering för kommunhuset anställda

Den utpekade platsen ligger utmed Stationsallén/Ängsgatan. Idag används den som parkeringsplats för kommunhusets personal och som bilpoolparkering för kommunens bilar.

Vad händer nu?

De aktörer som är intresserade av att bebygga denna plats behöver har skickat in en intresseanmälan där de beskriver sina tankar och idéer senast den 8 juli.

Därefter väljer kommunen ut tre av exploatörerna som får vidareutveckla sina idéer till ett projektförslag under hösten. Innan årets slut kommer fullmäktige slutligen välja ut vem av exploatörerna som kommer erbjudas att bebygga platsen.

- Det här är ett nytt proaktivt sätt för Gislaveds kommun att arbeta där vi tar taktpinnen och brett bjuder in aktörer inom branschen att komma med förslag på hur de tycker att en mycket central plats ska utvecklas, säger Anton Sjödell (M), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

- Vi behöver få ännu bättre fart på nybyggnation av nya bostäder i Gislaved och har därför valt ut det bästa vi kan erbjuda. Det här är ett spännande och mer proaktivt sätt, för Gislaveds kommun att göra det på, säger Marie Johansson (S), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande.

- Tillvägagångssättet med att gå ut brett med en inbjudan till en så pass central och attraktiv markanvisning, är intressant. Slår det väl ut, är det en metod vi kan komma att använda på fler orter i kommunen, säger Carina Johansson (C), kommunalråd för oppositionen.

Se videofilm över centrala Gislaved

Sidan uppdaterades senast: