Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Mycket hög brandrisk

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst bidrar det till en extremt hög brandrisk.

Risken för brand och spridningsrisk mäts i Fire Weather Index, FWI. Enligt prognosen kommer FWI de närmsta dagarna att komma upp över 28 FWI, vilket är gränsen för extrem brandrisk. Brandskyddsprognosen gäller hela länet och på Länsstyrelsen i Jönköpings län övervakar man utvecklingen noga.

– Du bör exempelvis vara extremt försiktig vid arbete i skogen med maskiner eftersom det finns risk för gnistbildning eller varmgång, säger Fredric Jonsson, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Eldningsförbud råder

Sedan ett par dagar tillbaka råder ett eldningsförbud och Johan Nilsson, räddningschef på räddningstjänsten i Gislaved - Gnosjö, uppmanar alla att vara extra försiktiga.

– Det är viktigt att vi hjälps åt att följa eldningsförbudet. Skulle du se rök från skogen, kontakta direkt SOS Alarm på telefonnummer 112, säger Johan Nilsson.

Detta gäller vid eldningsförbud

  • Det är förbjudet att göra upp eld i skog och mark, samt även i villaträdgårdar.
  • Grillning är endast tillåtet vid permanent iordningställda grillplatser och på villatomter i grillar (kol- / gas- / el).
  • Det är förbjudet att använda pyroteknisk utrustning (exempelvis fyrverkerier) utomhus.

Med iordningsställd grillplats menas en grillplats byggd av betong, sten eller liknande. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats. Engångsgrillar får inte användas i skog och mark, eftersom dessa inte har samma säkerhet som en vanlig grill.

Vid eldningsförbud rekommenderas dessutom

  • Att inte röka i skog och mark
  • Att undvika arbete med maskiner i skog och mark, som kan orsaka gnistor eller varmgång (motorsågar, slåtteraggregat, markberedningsmaskiner med mera).

Sidan uppdaterades senast: