Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

buss 201 står vid en hållplats i Smålandsstenar

Gratis resor för skolungdomar i sommar

I sommar kommer kommunens skolungdomar kunna resa fritt med
kollektivtrafiken inom Jönköpings län.

Sommarlovskortet är giltigt 11 juni till den 4 augusti och gäller för obegränsade resor på alla Länstrafikens bussar samt även på på Krösatågen och Västtågen, inom Jönköpings län.

Kortet kommer med posten eller via skolan

Sommarlovskortet skickas ut till skolungdomar från och med årskurs 6 upp till och med andra året på gymnasiet. Kortet kommer skickas ut i början på juni (adresserat till målsman i de fall eleven är under 16). Det finns ett fåtal elever som inte nås genom det adresserade utskicket och dessa skolungdomar kommer få sitt resekort på skolan.

Del av nationell satsning på ungdomar

Riksdagen har beslutat att avsätta medel för att skolungdomar ska få möjlighet till fria resor med kollektivtrafiken under sommarlovet. Region Jönköpings län får 13 miljoner kronor och Länstrafiken ska se till att kort tas fram.

Sidan uppdaterades senast: