Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Malin Aronsson berättar om vår förändringsresa.

Nytt arbetssätt inspirerar andra kommuner

Under fredagen har vi arrangerat en konferens för 150 kommunkollegor som är intresserade av vårt sätt att arbeta med styrning och ledning.

- Jag är så ödmjuk, stolt och glad över den här dagen och att det finns ett så stort intresse för dessa mycket viktiga frågor. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra resultat för invånare och företagare. Att då få möjlighet att inspirera andra ger oss energi i det fortsatta arbetet, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Sedan ungefär ett år har vi infört ett nytt arbetssätt. Vi har inte längre en mängd politiska mål att uppnå utan politikerna har tillit till att alla medarbetare levererar den verksamhet vi ska leverera, och jobbar med ständiga förbättringar. Det ger alla medarbetare en större delaktighet och möjlighet att påverka. Syftet är att skapa en bättre verksamhet för våra invånare.

Stort intresse från andra kommuner

Malin Aronsson säger att arbetssättet intresserar många andra kommuner och att vi får många förfrågningar om studiebesök. Därför har vi under fredagen arrangerat en konferens där vi berättar om vårt arbete. 150 personer från drygt 40 olika kommuner/organisationer har lyssnat på kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S), kommundirektör Malin Aronsson och flera andra tjänstepersoner.

Marie Johansson berättar att hon känner en extra stor stolthet över att arbeta i demokratibranschen när så många andra kommuner och organisationer kommer till Gislaved för att ta del av hur vi arbetar med tillitsbaserad styrning.

- Det stora intresset ger oss kraft att fortsätta det här viktiga arbetet med att skapa delaktighet och en bra verksamhet för våra invånare, säger Marie Johansson.

Tillitsdelegationens ordförande en av föreläsarna

En annan av dagens föreläsare var Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ordförande tillitsdelegation. Tillitsdelegationen är tillsatt av regeringen och ger stöd till statliga myndigheter som vill utveckla verksamheten för att nå en mer tillitsbaserad styrning. En styrning som har fokus på verksamhetens syfte och invånarens behov.

Sidan uppdaterades senast: