Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Hjälp med Vilda djur som stör eller orsakar skada

Ibland orsakar vilda djur problem eller skador när de kommer in i tätorterna. De skyttar kommunen har avtal med kan i vissa fall erbjuda hjälp.

Det finns djur som ibland skapar besvär inne i samhället. Det kan vara måsar, råttor eller kaniner. Många vänder sig till kommunen med dessa problem, ansvaret för att hantera vilda djur som stör eller orsakar skada ligger dock i de flesta fall på fastighetsägaren. Det bästa är att förebygga problemen och varje fastighetsägare är ansvarig för det arbetet. När det gäller allmänna platser är det kommunen som har ansvaret.

Kommunskyttar

Ibland finns det behov av skyddsjakt, jakt för att förebygga och förhindra skador från vilda djur. Camilla Niklasson, miljöhandläggare, berättar att ett antal skyttar har rätt att skjuta i detaljplanelagt område, vilket är ungefär samma sak som tätbebyggt område. Dessa skyttar kallas kommunskyttar. När det finns en fara för människors hälsa som inte kan knytas till en enskild fastighetsägare kan kommunskyttarna, på uppdrag av kommunen, bekämpa de djur som orsakar olägenhet.

Kommunskyttarna är inte anställda av kommunen. Deras arbete är ideellt och de har rätt att ta ut en ersättning för varje uppdrag de gör. Vid varje uppdrag görs en bedömning av vad som kan göras med tanke på säkerhet och jakttider.

Kommunens service till fastighetsägare

Du som fastighetsägare kan anlita en kommunskytt mot betalning. Har du problem med djur på din fastighet, kontakta vårt kontaktcenter för hjälp och rådgivning.

Förebyggande arbete är viktigt

För att slippa djur som orsakar skador eller otrevnad är det viktigt med förebyggande arbete, och där har du som fastighetsägare ett stort eget ansvar. Att skjuta djur hjälper sällan på lång sikt, om det inte är enskilda individer som lärt sig ett visst beteende. Det bästa är att stänga djuren ute och skrämma bort dem på olika sätt.

Tänk på att:

  • Täppa till hål där djur kan ta sig in i byggnaden.
  • Vara noga med avfallshanteringen. Knyt ihop soppåsarna och överfyll aldrig sopkärlet så att locket glipar.
  • Om du matar småfåglar, se till att det bara är de som kommer åt maten.
  • Ta bort eventuella bomöjligheter för fåglar, exempelvis genom att sätta nät för skorstenen.
  • Plocka upp skräp efter dig och släng på lämplig plats.

Sidan uppdaterades senast: