Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Kommunen erbjuder betesmark

Torkan och det varma vädret ställer till stora problem för lantbrukare och hästägare runt om i landet och på vissa håll är läget akut. Kommunen har därför bestämt att ställa mark som inte redan utarrenderats, till förfogande för tillfälligt bete eller för att slås till foder.

En första inventering av områden som inte är utarrenderade och kan lämpa sig för bete är gjord. För att få till ett fungerande bete kommer det dock behövas göras anpassningar. Vid dessa tillfälliga upplåtelser tar kommunen inget ansvar för eventuella skador på djur eller annan egendom. Den som erbjuds mark för bete har även ansvaret för att stängsla in området, sköta den dagliga tillsynen samt återställa marken efteråt.

- Vi vill givetvis hjälpa till med det vi kan, det man ska veta är att det mesta av kommunens brukbara mark är redan utarrenderad. Vi kommer förmodligen inte kunna hjälpa alla men förhoppningsvis kan vi underlätta för ett antal genom att erbjuda den mark vi har ledig idag, säger Louise Skålberg, stabschef på tekniska förvaltningen och ansvarig för kommunens markreserv.

Vid intresse av akutbete/foder hör av dig till Kontaktcenter på tel. 0371-810 00 eller via epost kontaktcenter@gislaved.se.

Sidan uppdaterades senast: