Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Eldningsförbudet upphör

Eftersom brandrisken i skog och mark har minskat upphör eldningsförbudet 21 augusti klockan 17.00.

Räddningscheferna i Jönköpings län bedömer att brandrisken har minskat i skog och mark och tar därför bort eldningsförbudet.

Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs och om risken ökar kan ett nytt eldningsförbud införas.

Tänk på detta om du eldar utomhus

Om du eldar utomhus, tänk på att välja en plats där elden inte kan spridas till annat brännbart som träd, buskar eller gräs. Det är också viktigt med ett underlag som inte sprider elden, exempelvis grus- eller sandmark. Innan du börjar elda, se till att ha tillgång till vatten att släcka med.

  • Om du eldar för matlagning är oftast ett fältkök säkrare än öppen eld.
  • Undvik att elda om det blåser hårt, gnistor kan flyga iväg och en brand kan starta.
  • Gör en avgränsning runt eldstaden, till exempel med hjälp av en jordsträng eller stenar runt härden så elden hålls liten.
  • Elda inte sopor.
  • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar på marken, men levande träd låter du vara ifred.
  • Ha alltid tillgång till vatten att släcka elden om den skulle sprida sig.

Om det börjar brinna, hur släcker jag elden?

  • Låt elden brinna ut helt och hållet.
  • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden slocknar.
  • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rök finns kvar.
  • Vattna rikligt på resterna av elden/askan och runt eldningsplatsen.

Vad ska jag göra om elden sprider sig?

Larma alltid genom att ringa 112. Försök hejda elden i vindriktningen. Använd ruskor av små granar eller enar som kvistas av utom ca 1 meter i toppen. De är bättre än lövruskor. Bäst är det om ruskorna kan blötas.

 

Sidan uppdaterades senast: