Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Företagsklimatet förbättras i år igen

Vi fortsätter att klättra uppåt när Svenskt Näringsliv rankar kommunernas företagsklimat.

Svenskt Näringsliv har nu presenterat resultatet för 2018 års rankning av Sveriges 290 kommuner. Vårt resultat visar på en förbättring jämfört med föregående år genom att vi klättrar 6 placeringar till plats 157. Bland kommunerna i Jönköpings län är Gislaveds kommun en av fyra kommuner som går framåt, övriga är Vaggeryd, Värnamo och Aneby.

- Vi klättrar för andra året i rad. Det är ett tydligt resultat på att de kraftsamlingar vi har gjort fungerar, och att vi är inne på rätt spår. Nu fortsätter vi vårt viktiga långsiktiga arbete för ett ännu bättre företagsklimat och en god samverkan med näringslivet, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

Nyföretagandet ökar

- Vi fortsätter vår positiva trend vilket gör mig väldigt glad. Inom nyföretagsamhet ökar vi 87 placeringar, från plats 236 till 149. Främst ökar vi inom kategorin nyföretagsamma kvinnor, vilket är mycket roligt, säger Anton Sjödell (M), kommunalråd för näringslivsfrågor.

Historiskt sett startas få nya företag i en högkonjunktur. Leif Österlind, näringslivschef på Enter Gislaved berättar att han nu ser resultat av det arbete som näringslivsbolagets affärscoach och näringslivsutvecklare gör med stöd av Science Park och Almi vid uppstart av nya verksamheter.

Vi fortsätter framåt

Resultatet i enkätundersökningen till företagarna i kommunen visar att i det sammanfattade omdömet om företagsklimatet ökar medelbetyget från 3,24 (2017) till 3,40 (2018). Det område där den största förbättringen sker gäller kommunens upphandling, betyget ökar från 2,46 (2017) till 2,73 (2018).

- Det här är kvitto på att vi gör rätt saker. Samtidigt visar resultatet att vårt budskap inte når alla kommunens företag, vilket vi tar till oss och vi kommer att arbeta bredare med frågan framåt, säger Anton Sjödell.

Det finns även förbättringsområden

Enkätundersökningen visar också vilka områden som företagarna anser behöver prioriteras. Högst upp på den listan kommer bostadsbyggnation följt av ökad samverkan mellan skola och näringsliv.

Bostadsbyggandet är ett område som kommunen har tagit på allvar, berättar Malin Aronsson. Det pågår flera projekt parallellt just nu. Under våren 2019 kommer 84 lägenheter att byggas i Gislaved av ett privat företag. Samtidigt bygger det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus 16 lägenheter i Hestra. Fler lägenheter planeras dessutom både i Smålandsstenar och i Gislaved.

- Bostadsbyggandet är något vi tar på stort allvar och vi arbetar ständigt för att skapa goda förutsättningar. Ett nytt spännande projekt är byggnationen som planeras på den stora parkeringen på Ängsgatan i Gislaved. En arbetsgrupp går just nu igenom de anbud som kommit in, säger Malin Aronsson.

Att företagen önskar ökad samverkan mellan skola och näringsliv är väldigt bra, tycker Leif Österlind, och berättar att det arbetet redan är påbörjat.

- Vid våra tidigare näringslivsdialoger har vi stämt av det pågående arbetet, spetsat till det och nu fått en långsiktig förankring som håller över tid. Engagemanget är stort från både näringsliv och skola, säger Leif Österlind.

I samarbete med näringslivet har man kommit fram till att SKAL-modellen (Skola och arbetsliv i samverkan) ska användas, berättar Leif Österlind. Eleverna får då besöka företag och lära sig mer om kommunens arbetsliv redan när de börjar i skolan. En projektledare är anställd och ett omfattande planeringsarbete pågår inför starten 2019.

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv gör varje år en undersökning av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Undersökningen består bland annat av en enkätundersökning till företagarna.

Syftet är att låta företagare i var och en av Sveriges kommuner ge sin bild av hur de tycker att företagsklimatet i den egna kommunen är. Enkätsvaren används sedan tillsammans med statistik och andra undersökningar för att göra en sammanvägande rankning av företagsklimatet i kommunerna.

Ta del av undersökningen ”företagsklimat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ” i sin helhet på svenskt näringsliv´s webbplats.

Sidan uppdaterades senast: