Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Om olyckan är framme

I dagarna skickas en folder ut till boende i närheten av företaget Recticel AB i Gislaved med information om åtgärder i händelse av kemikalieolycka.

Informationsfoldern skickas ut till alla hushåll i närheten av Recticel AB. Verksamheten finns på Södra Storgatan i Gislaved.

Utskicket är ett led i kommunens arbete med att upplysa dig som bor nära verksamheter med kemikaliehantering, om hur man ska agera i händelse av ett utsläpp av farliga ämnen.

(I utskicket av foldern har det tyvärr blivit tryckfel då Norra Storgatan uppges som adress för Recticel AB. Rätt adressuppgift är Södra Storgatan)

EU-direktivet Seveso

All kemikaliehantering är alltid förenad med risk och för att förebygga olyckor och begränsa följder vid eventuella kemikalieolyckor har EU ett regelverk, det så kallade Sevesodirektivet. Direktivet ger dig som kommuninvånare rätt till information om anläggningar som kan medföra kemikalieolyckor och ställer krav på att verksamheten har en högre säkerhetsnivå.

Vid frågor om innehållet i foldern kontakta Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö, telefon 0371-810 00.

Sidan uppdaterades senast: