Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Premiering av personalinsatser

Känner du någon inom socialförvaltningens verksamhet vars insats borde uppmärksammas och premieras lite extra? Ta chansen att nominera en person eller grupp.

Varje år har all personal som är anställd inom socialförvaltningen möjlighet att bli nomerad för insatser som bidrar till ökad kvalitet för invånare eller enskild brukare. Det kan exempelvis handla om förbättringar av arbetsprocesser, sociala insatser, insatser inom miljö eller på arbetsplats.

Socialnämnden utser tre pristagare som tillsammans får ta emot en prissumma på 15 000 kronor. Prisutdelningen sker vid socialnämndens julavslutning den 18 december.

Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Brukare, anhöriga, närstående samt personal är välkomna med nomineringar. Det är inte tillåtet att nominera sig själv. Fokus är att alla insatser ska leda till ökad kvalitet och förbättringar av verksamheten.

Så här gör du för att nominera:

Ange den anställdes namn, arbetsplats och motivering till varför du vill nominera den anställde. Skriv även ditt namn, adress och telefonnummer.

Skicka in nominering via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Alternativt via brev till:

Gislaveds kommun

Socialnämnden

332 80 Gislaved

Nomineringar ska lämnas senast 30 november 2018

Sidan uppdaterades senast: