Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samrådsmöte om flervåningsshus

Förslag finns på ett bostadshus på åtta våningar i Smålandsstenar. Du som invånare är välkommen att lämna synpunkter på samrådsmöte 24/10.

Nu finns ett förslag till detaljplan för fastigheten Uvekull 2:221 i Smålandsstenar för dig som invånare att titta på och tycka till om. Förslaget handlar om att få bygga bostäder, handel och kontor i maximalt åtta våningar.

Samrådsmöte 24 oktober

Samrådstid

Samrådstiden för detaljplanen pågår mellan den 10 oktober - 5 december. Under den här tiden finns möjlighet för dig som invånare att lämna synpunkter på detaljplanen. Ett planförslag kommer under samrådstiden finnas utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved. Förslaget på detaljplan finns även publicerat på vår webbsida.

Frågor om förslaget besvaras av:
Per-Åke Gustafsson, planarkitekt
Telefon: 0371-811 44

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

Eller mejlas till: kommunen@gislaved.se

Senast den 5 december ska synpunkterna vara inskickade.

Cityplanner online

Vill du se hur planerna för åttavåningshuset ser ut mer konkret? Testa Cityplanner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., ett webbprogram som vi på kommunen använder.

I Cityplanner kan du se en 3D-karta på den föreslagna byggnaden och dess omgivning. Där kan du klicka på alternativ 1 eller alternativ 2 och byta mellan dem för att se hur de två olika förslagen ser ut. Du kan också tända och släcka ”sollägen" och se hur byggnaden påverkar omgivande byggnader (genom att klicka på solikonen och ändra årstid samt dagtid).

Sidan uppdaterades senast: