Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samrådsmöte om Åtteråsskolan och Bananen

Nu finns förslag till detaljplaner för bostadsområdet Bananen och Åtteråsskolan i Smålandsstenar. Välkommen med synpunkter på förslagen.

Samrådsmöte 31 oktober

Kommunen inbjuder till samrådsmöte onsdagen 31 oktober klockan 18 00 i Torghuset, Smålandsstenar. Här kommer du kunna se förslaget av detaljplan för bostadsområdet Bananen och förslaget för Åtteråsskolan.

Ett samrådsmöte är ett allmänt möte där alla intresserade har möjlighet att tycka till om ett planförslag. Du behöver inte anmäla dig innan mötet.

Bostadsområdet Bananen

Planändringen innebär en ökning av den yta som får bebyggas per fastighet och innebär även en ökning av tillåten byggnadshöjd från en till två våningar vilket ger fastigheterna större byggrätt. Förslaget gäller Bananen 1,2 och 3, Åtterås 19:42.

Se förslag på ändring av detaljplan för Bananen 1,2 och 3

Samrådstiden för de tre detaljplanerna pågår mellan 17 oktober och 28 november 2018.Under den här tiden finns möjlighet för dig som invånare att lämna synpunkter på detaljplanen. Ett planförslag kommer under samrådstiden finnas utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved. Förslaget på detaljplan finns även publicerat på vår webbsida.

Frågor om förslaget för bostadsområdet Bananen besvaras av:

Vigan Oruci, planarkitekt

Telefon: 0371-81237

Mail: vigan.oruci@gislaved.se

Åtteråsskolan

Planändringen är ett förslag på bland annat en ny gata, parkering och gång- och cykelväg i anslutning till Åtteråsskolan. Syftet med förändringen är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten  i området för personal, skolbarn och allmänhet. Förslaget gäller för Åtteråsskolan, Åtterås 19:298.

Se förslag på ändring av detaljplan för Åtteråsskolan

Samrådstiden för detaljplanen pågår mellan 17 oktober och 12 december 2018.Under den här tiden finns möjlighet för dig som invånare att lämna synpunkter på förslaget av detaljplanen. Ett planförslag kommer under samrådstiden finnas utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved. Förslaget på detaljplan finns även publicerat på vår webbsida.

Ovan skiss visar en möjlig markanvändning.

 

Frågor om förslaget för Åtteråsskolan besvaras av:

Seigo Oguni, planarkitekt

Telefon: 0371-812 35

Mail: seigo.oguni@gislaved.se

Synpunkter och förslag

Eventuella synpunkter på förslagen av detaljplaner för Bananen och/eller Åtteråsskolan kan skickas per post:

Gislaveds kommun

Bygg- och miljöförvaltningen

332 80 Gislaved

Eller mejlas till: kommunen@gislaved.se

Vad är en detaljplan

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utformas. Detaljplanen bestämmer vad personer, företag och myndigheter får och inte får göra för byggåtgärder inom ett visst planområde.

Sidan uppdaterades senast: