Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

På bilden: Till vänster Lolita Svendsen, undersköterska och verksamhetsledare och till höger Kerstin Königsson.

Hemtjänstens arbete får högt betyg

Gislaveds kommuns hemtjänst får högt resultat när det gäller nöjdhet, trygghet och hur personalen utför sina uppgifter.

I Socialstyrelsens brukarundersökning "Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018" svarar en majoritet av äldre i Gislaved att de är nöjda med den hemtjänst de har.

- Att våra brukare ska vara nöjda, kunna lita på personalen och känna sig trygga är något som vi jobbar med hela tiden, säger Alma Maslan, enhetschef för hemtjänsten.

Högre än riksgenomsnittet

Resultat visar att 94% av äldre som har hemtjänst upplever sig vara mycket nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst.  90% svarar att personalen är duktig på att utföra sina arbetsuppgifter och 88% känner sig trygga med att bo hemma med stöd från hemtjänsten. Ett resultat som är högre än läns- och riksgenomsnitt, säger Alma Maslan som berättar vidare:

- Vi har till exempel träffat och intervjuat några av våra brukare under tidig vår. Med utgångspunkt i deras svar har vi sedan jobbat med att bli bättre.

En brukare uttrycker sig så här om hemtjänsten:

- Det är viktigt att man har hjärtat på rätt ställe. Hemtjänsten kommer och hejar på oss och de är personliga. De frågar: hur är det idag? har du sovit? har du fått mat? Detta är viktigt för då känner vi att de bryr sig om oss. Omtanke är det viktigaste.

Sidan uppdaterades senast: