Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Tänk på detta vid inbyggnad av sopkärl

Har du funderat på att göra någon byggnation i samband med att du får nya sopkärl i början av 2019? Det finns några saker att tänka på.

I början av 2019 införs det nya systemet för avfallsinsamling, fastighetsnära insamling, FNI. Det innebär att du kommer att ha två sopkärl istället för ett som du har idag. Vill du bygga in dem på något sätt kan det behövas bygglov. Bygg- och miljöförvaltningen har därför tagit fram kortfattade riktlinjer för att hjälpa dig.

- Kontakta oss så blir det rätt från början, säger Sven Hedlund, stadsarkitekt.

Riktlinjer

•       Tätt plank max 1,1 m högt kräver inte bygglov.
•       Plank högre än 1,1 m kräver bygglov.
•       Konstruktioner med genomsiktlighet (öppningsarea) mer än 50 % i sin   helhet definieras som staket/spaljé och är bygglovfritt.
•       Mur max 0,5 m hög kräver inte bygglov.
•       Mur högre än 0,5 m kräver bygglov.
•       Vid placering nära en tomtgräns så måste man tänka på att inte sikttriangeln vid korsning och utfart förhindras (se illustration).
•       Sikttriangeln avser också bygglovsfria åtgärder t.ex. häckar, staket, soptunnor etc. som inte får skymma sikttriangeln.


Varje konstruktion och placering bedöms från fall till fall.
Kontakta kommunen för besked om vad som gäller just för din fastighet.

Sidan uppdaterades senast: