Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Bättre service genom utbildning av medarbetare

Kommunens fokus är uppdragsgivarna; kommuninvånarna och företagarna. Kommundirektören samlar nu alla medarbetare för att vässa servicen i satsningen G-kraft.

Alla medarbetare i Gislaveds kommun har tillsammans ett viktigt uppdrag – att leverera service av god kvalitet till kommunens invånare och företagare. Närheten till invånare och företagare gör att det är kommunens medarbetare ute i verksamheterna som har bäst kunskap om god service och problemlösning. Kommundirektören samlar vecka 46 alla medarbetare för att vässa servicen i satsningen G-kraft.

Förändringsarbete

Sedan drygt två år tillbaka driver Gislaveds kommun ett stort förändringsarbete, som syftar till att förbättra resultaten för att säkra välfärden, vara en attraktiv arbetsgivare och ytterst trygga invånarnas demokrati.

Invånares och företagares behov i fokus.

Tanken bakom satsningen är följande; när medarbetare gör sig mer delaktiga i verksamhetens frågor och utveckling, anpassas servicen till invånare och företagare mer utifrån deras respektive behov. Som en del i förändringsarbetet anordnas en välkomponerad introduktion i medarbetarskap under vecka 46 för alla medarbetare i hela kommunen.

Att samla våra medarbetare på det här sättet betyder mycket för vår verksamhet. För att vi ska lyckas i det här arbetet, att öka servicen till de vi är till för, våra invånare och företagare, är det helt avgörande att våra medarbetare deltar aktivt som medskapare, säger Malin Aronsson, kommundirektör.

På G-kraft pratar Malin Aronsson och Mimmi Hast, HR-konsult, tillsammans med inspiratörerna Hasse Carlsson och Frida Adamsson samt Marie Johansson (S), Anton Sjödell (M) och Carina Johansson (C) om kommunens förändringsarbete, medarbetarskap och om hur kommunens medarbetare kan bidra till verksamhetens utveckling genom bland annat delaktighet, medskapande, arbetsglädje och engagemang.

Det är fantastiskt att träffa alla våra närmare 3000 medarbetare på det här sättet. Att få berätta för varenda en av dem om visionen vi har. Nu under G-kraft dagarna beskriver jag för alla våra duktiga medarbetare, varför det är så viktigt att just de är med och utvecklar vår samverkan, fortsätter Malin Aronsson.

Våra medarbetare gör skillnad för kommunens invånare varje dag och alla är viktiga ambassadörer för våra verksamheter avslutar Suzi Pergel, HR-chef i kommunen.

Sidan uppdaterades senast: