Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Förebygg farligt avfall

Den 17-25 november är det dags för Europa minskar avfallet-veckan för tionde året i rad.

En del utav de produkter som vi alla kastar riskerar att bli farligt avfall när det kastas. Det kan exempelvis handla om lampor, batterier, medicin och olika elprylar. I syfte att upplysa om avfall och hur det kan minskas så genomförs kampanjen ”Europa minskar avfallet”. Kampanjen är ett EU-projekt som har pågått sista veckan i november sedan 2009. Fokus i år är Förebygg farligt avfall och avgifta kretsloppet.

En av de viktigaste sakerna du som privatperson kan göra för miljön är att se till att inget av ditt farliga avfall hamnar bland de vanliga soporna eller i avloppet. Små, små mängder farligt avfall gör stor skada på människor, djur och miljö, säger miljöingenjör Gunnar Gustavsson, Tekniska förvaltningen


Under veckan anordnas aktiviteter runt om i hela EU. Inom projektet betonas vikten av att förebygga att avfall uppkommer och att minska halterna av farliga ämnen i avfallet.

Sidan uppdaterades senast: