Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Förtydligande av information som sprids

Med anledning av ett inlägg på sociala medier där felaktigheter sprids om bråk mellan kommunens skolor vill vi förtydliga detta.

Det sprids uppgifter om att det ska finnas en konflikt som pågår mellan ett antal skolor i kommunen. Det stämmer inte. Det finns ett fåtal enskilda elever som via sociala medier har haft en konflikt. Det här trappades upp när eleverna träffades under en temadag och det blev stökigt innan alla elever hade kommit fram till de väntande bussarna.

- Vår personal har agerat mycket klokt och föredömligt, säger Mats Spånberg, barn- och utbildningschef.

Efter temadagen arrangerades en fotbollsturnering för högstadieelever. Vid sista matchen, mellan en av kommunens skolor och en annan skola i länet, blev gästerna upprörda över resultatet. Vid slutsignalen började de knuffas och ett bråk uppstod. Detta avstyrdes snabbt av vuxna på plats och har ingen koppling till händelsen under temadagen.

- Vi ser mycket allvarligt på att våra elever utsätter varandra för kränkningar och hot. Av den anledningen arbetar våra rektorer med olika förebyggande åtgärder, som att inte alla elever var med på fotbollsturneringen. Händelsen under temadagen och fotbollsturneringen har inte något samband, säger Mats Spånberg, barn- och utbildningschef.

Rektorerna på kommunens högstadieskolor har en kontinuerlig dialog med föräldrar och elever och det finns ett team för kommunens högstadieskolor. Mats Spånberg berättar att de träffas regelbundet för att arbeta med bland annat värdegrundsfrågor och har ett mycket gott samarbete. Det finns även mentorer på alla skolor som fångar upp det man pratar om på skolan och jobbar med sociala frågor för att få en bra miljö på skolan. Alla vuxna har ett gemensamt ansvar för att skapa respekt mellan människor, avslutar Mats Spånberg.

Sidan uppdaterades senast: