Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Samrådsmöte om utbyggnad av Villstads-Haghult i smålandsstenar

Välkommen på samrådsmöte i Torghuset, Smålandsstenar, onsdag 28 november klockan 18.00 gällande detaljplan för Villstads-Haghult 1:218 m.fl.

Inom fastigheten Villstads-Haghult 1:218 i den centrala delen av Smålandsstenar pågår arbete med en detaljplan. Uppdraget är initierat av Ekatech AB som har behov av tillbyggnad av befintliga lokaler och avser i första hand lager och montagehall på cirka 1600 kvm som planeras att uppföras under 2019.

Onsdag 28/11 klockan 18:00 bjuder kommunen in till ett samrådsmöte på Torghuset i Smålandsstenar för att diskutera planen. Förslaget finns också utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved.

Under perioden 19/11 till 17/12 är förslaget ute på samråd, vilket innebär att alla har möjlighet att lämna sina synpunkter på planen.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till: 

Gislaveds kommun
Bygg- och miljö förvaltningen
332 80 Gislaved
eller
via mejl: kommunen@gislaved.se
 

Sidan uppdaterades senast: