Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Sysselsättning är en framtidsfråga

En viktig och avgörande framtidsfråga för kommunen och vår välfärd är att våra invånare har ett arbete att gå till.

Kommunen vill skapa förutsättningar för människor att öka sin kompetens, för att komma in på arbetsmarknaden.

Vi ska därför se över den organisation vi har idag och hur den behöver förändras för att förbättra möjligheten för de invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi vill att de ska kunna utvecklas i vår kommun.

Flera verksamheter berörs

De verksamheter som berörs av översynen är kommunens arbetsmarknadsorganisation (AMO), vuxenutbildningen, högskolan på hemmaplan, försörjningsstöd samt daglig verksamhet för funktionsnedsatta.

Översynen, som beslutades av kommunstyrelsen den 12 december ska vara klar under våren 2019. Preliminärt ska den nya organisationen starta den 1 januari 2020.

Ökad kompetens

Vi vill skapa förutsättningar för människor att öka sin kompetens, för att komma in på arbetsmarknaden. Den står inför utmaningar i och med trender som globalisering, migration och automation.

Kommunstyrelsen i Gislaved anser att kommunens och statens insatser för att bättre ta tillvara resurser bland de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden ska inriktas mot att stärka människors färdigheter och kompetenser.

Framtidens arbetsmarknad

På det sättet ökar chanserna för en bättre matchning mot behoven på framtidens arbetsmarknad. Det är särskilt viktigt för unga som saknar fullständig gymnasieutbildning och utrikesfödda med enbart kortare utbildning.

Genom att organisatoriskt knyta ihop utbildning, arbetsmarknadsinsatser, ekonomiskt bistånd samt etablering finns stora möjligheter att utforma en flexibel och effektiv verksamhet.

Sidan uppdaterades senast: