Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Namninsamling för fokus på klimatfrågor

17-åriga Linnéa Henningsson överlämnar en namninsamling till kommunen för ökad fokus på klimatfrågor.

- Jag tycker att det är viktigt att politiker tar klimatfrågorna på allvar och visar det. Ofta i klimatdiskussionen handlar det om vad individen kan göra, jag saknar samhällsansvaret från exempelvis kommunen, säger Linnéa Henningsson.

Linnéa Henningsson, som går andra året på Naturvetenskapsprogrammet på Gislaveds gymnasium, höll den 30 november en klimatmanifestation. Det visade sig att intresset för att skriva på hennes namninsamling var stort. Under tisdagen lämnade hon över drygt 70 namnunderskrifter till kommunstyrelsens ordförande Marie Johansson (S) och miljöpartiets gruppledare Peter Bruhn (MP).

- Det är fantastiskt att våra ungdomar så aktivt tar tag i denna viktiga fråga om vårt klimat. Vi har mycket att göra för att klara vår framtid i kommunen och på klotet jorden. Nu visar ungdomarna vägen och ställer krav på att vi måste ha fokus på klimatfrågan. Det tycker jag är bra, säger Marie Johansson (S).

Önskar klimatomställningsplan

Linnéa Henningsson efterfrågar en klimatomställningsplan kring hur Gislaveds kommun kan bidra till att nå 1,5 gradersmålet, att temperaturen inte stiger mer än 1,5 grad. Linnea hänvisar till FN:s klimatpanels rapport från oktober som säger att en av flera risker vid 2 graders uppvärmning är att 2,4 miljarder människor riskerar att utsättas för värmeböljor varje år och att nästan lika många kommer att lida av vattenbrist.

I klimatomställningsplanen vill Linnéa Henningsson bland annat se satsningar på energieffektivisering och förnybara energikällor, att en fossilfri trafik skapas och att man ser över matens klimatpåverkan. Exempelvis genom att premiera köttfria alternativ. Även utbildning av kommunens invånare i klimatfrågor är något som hon lyfter fram.

- Vi vuxna säger att vi bryr oss om våra barn och ungdomar och att de är framtiden. Men gör vi verkligen det, när vi intecknar och stjäl deras framtid och hopp? Linnéas och alla barns och ungdomars röst är oerhört viktiga för att få till en omedelbar och nödvändig omställning. Tiden är knapp och planeten protesterar högljutt inför vuxnas döva öron, säger Peter Bruhn (MP).

Tillsammans med namnunderskrifterna lämnade Linnéa Henningsson över en konkret lista över hur hon och övriga som skrivit på vill att kommunen ska ta sig an klimatfrågorna.

- Jag ska förvalta namnunderskrifterna med omsorg och se till att varje parti får ta del av materialet, säger Marie Johansson (S).

Sidan uppdaterades senast: