INNEHÅLL

Ansök om Bygdepeng

Nu finns det återbäringspengar att söka för föreningar i närheten av vindkraftverket i Hestra.

Karta över Hestra och Tranemo

Vindkraftverken utanför Grimsås/Hestra/Mossebo är i full gång sedan en tid tillbaka. I samband med att verken gått i drift finns det från och med år 2019 möjlighet för föreningar i området att söka pengar, så kallad bygdepeng, för återbäring till de omgivande bygderna. Totalt finns ca 200 000 kronor om året att söka.

För att kunna ansöka om bygdepeng ska föreningen vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats. Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling

För att beviljas bygdepeng finns följande kriterier:

  • Föreningen ska vara verksam inom det område vindkraftsparken etablerats.
  • Pengarna ska gå till projekt, investeringar och gemensamma anläggningar som är positiva för områdets utveckling. Projekten ska stärka samlingsplatserna i området och medlen ska kunna användas för reparationer eller investeringar i gemensamma byggnader, konstverk, anläggningar och infrastruktur.
  • Bidrag kan ges till insatser som utvecklar besöksnäringen som exempelvis lokala evenemang men också till företagsutveckling inom besöks- och servicenäringen.
  • Fördelningskommittén har möjlighet att ge bidrag i maximalt tre år för ett projekt och inledningsvis bör insatser inriktas mot åtgärder av mer omfattande karaktär som ger långsiktiga resultat.

Bygdepengen avser inte:

  • Rena driftsbidrag. Pengar kan inte sökas retroaktivt såvida inte investeringen är beroende i tid av uppförandet av vindkraftsanläggningen. Investeringen får vara påbörjad men inte avslutad vid tillfället för beslutet.
  • Investeringar som normalt är direkt skattefinansierade. Däremot kan fonden vara medfinansiärer i infrastrukturprojekt som är angelägna för bygden och som kan stärka sammanhållningen och samverkan i området.

Mer information om vilka kriterier som finns, hur man ansöker och kontaktuppgifter hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I detta projekt samverkar vi med Tranemo kommun och det är de som tar emot din ansökan. Sista ansökningsdag är 31 mars. Projektet kommer att hålla på så länge vindkraftverken står kvar.

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-22