Tyck till om detaljplanen för utbyggnad av Töråsskolan

Efter den planerade skolomorganisationen behöver Töråsskolan byggas ut och trafiksituationen ses över. För att kunna bygga ut skolan behövs en ny detaljplan för området, eftersom Töråsskolans byggrätter är idag kraftigt begränsade. Mellan den 8 november och 17 december 2021 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget som tagits fram.

Måndagen den 29 november hålls även ett samrådsmöte för utbyte av information och synpunkter på den nya detaljplanen.

Läs mer om förslaget och hur du lämnar dina synpunkter i nyheten om den nya detaljplanen.

Sidan uppdaterades senast: