Samlad information om läget i omvärlden

Här har vi samlat information som rör Rysslands invasion av Ukraina och hur kommunen arbetar. Vi har även samlat vanliga frågor och svar som är kopplade till kriget i Ukraina och Sveriges krisberedskap.

Flyktingsituationen

På kort tid tog kommunen fram evakueringsboende för Ukrainska flyktingar på uppdrag av Länsstyrelsen via Migrationsverket. Nu har Migrationsverket meddelat att Gislaved inte är en av de kommuner som kommer ta emot flyktingar i närtid. I nuläget prioriteras boenden i de delar av landet där Migrationsverket har kontor. Det innebär att de platser som tagits fram i vår kommun inte kommer att användas i nuläget.

Enligt Migrationsverket kan antalet människor som flyr från Ukraina till Sverige öka med kort varsel. Därför är det möjligt att Migrationsverket kommer att behöva hjälp med boendeplatser längre fram, även från de kommuner som de just nu inte behöver stöd från.

Östergården i Anderstorp iordningställdes snabbt till ett evakueringsboende för cirka 60 ukrainska flyktingar. Ett intensivt arbete tillsammans med flera aktörer gjorde det möjligt. Vi kommer att ha kvar dessa platser, men övriga platser kommer att pausas tills vidare. Vi följer utvecklingen noga och vi står redo att agera snabbt om förutsättningarna förändras igen.

It-säkerhet och kontinuitetsplanering

Det pågår arbete inom kommunen med vår it-säkerhet så att kommunens system fortsatt fungerar om vi skulle bli utsatta för it-attacker. Det pågår även arbete med att säkerställa att kommunala verksamheter fortsatt fungerar, även om situationen i Sverige och vår kommun skulle förändras. Det handlar exempelvis om att säkerställa att äldreomsorg och barnomsorg fortsatt kan fungera som vanligt.

Var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Leta information från flera olika källor för att få en rättvis bild av läget och sprid inte obekräftade rykten.

På Krismyndighetens webbplats hittar du uppdaterad information om säkerhetsläget i Sverige och världen. Länk till annan webbplats.

På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hittar du tips på hur du är källkritisk och värderar den information du tar del av. Länk till annan webbplats.

Frågor och svar

Kommunen har fått en del olika frågor som är kopplade till kriget i Ukraina och Sveriges egen krisberedskap. Här är några svar på frågor som ställts till kommunen.

Allmänna frågor

Kommunen har bildat en arbetsgrupp som noggrant bevakar flyktingsituationen och har kontakt med andra myndigheter.

I nuläget förbereder kommunen ett 80-tal platser åt ukrainska flyktingar.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har samlat tips till privatpersoner här Länk till annan webbplats..Hur förbereder jag mig på en kris? Länk till annan webbplats.

MSB har också tagit fram broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”, som delades ut till samtliga svenska hushåll år 2018. Broschyren finns på svenska har blivit översatt till 14 andra språk. Beställ eller ladda ner broschyren på msb.se.

Flyktingspecifika frågor

Kommunen har inte möjlighet att ta emot kläder, mat eller andra gåvor, utan hänvisar till enskilda hjälpinitiativ och frivilligorganisationer. Kommunen har i nuläget inte heller möjlighet att förmedla privata bostäder åt flyktingar.

Här är några organisationer som du kan vända dig till.

Erikshjälpen Länk till annan webbplats.

Röda korset Länk till annan webbplats.

Rädda barnen Länk till annan webbplats.

SOS Barnbyar Länk till annan webbplats.

UNHRC Länk till annan webbplats.

Unicef Länk till annan webbplats.

Tack för att du tar ansvar och vill göra en god gärning. Innan du gör det är det bra att tänka igenom ett antal frågor om dina egna begränsningar:

  • Hur länge du kan erbjuda husrum?
  • Kan du ta emot människor som enbart talar ukrainska?
  • Kan du ta emot barn med särskilda behov?
  • Vad klarar du ekonomiskt? Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation.

Kommunen kan inte förmedla bostäder

Just nu har varken kommunen eller Migrationsverket möjlighet att förmedla bostäder från privatperson till de som behöver boende. Samtidigt så är vi i en inledningsfas i denna flyktingsituation och läget kan komma att förändras.

Vi har tagit fram en e-tjänst där du som har ett boende att erbjuda till flyktingar kan anmäla ditt intresse. Beroende på hur situationen utvecklas kan du komma att bli kontaktad. Du kan också kontakta hjälporganisationer och för att erbjuda din hjälp.

E-tjänst för intresseanmälan till att erbjuda husrum till flyktingar. Länk till annan webbplats.

Tack för att du tar ansvar och gör en god gärning.

I Sverige är Migrationsverket den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Du kan läsa mer om vad som gäller för flyktingar som kommer till Sverige på Migrationsverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Eftersom det är frivilligt för privatpersoner att erbjuda husrum åt flyktingar kan kommunen inte erbjuda någon kompensation.

Kommunen förbereder för att ta emot flyktingbarn i skola och förskola

Har du tagit emot ukrainska familjer eller sällskap med barn som har rätt till skolgång? Hör av dig till kommunen via vårt kontaktcenter och lämna följande uppgifter: namn, födelsedata, kön, år i skolan. Vi behöver också veta adress (där de befinner sig), modersmål/språkkunskaper, namn på närmaste anhörig och kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren.

Vi får en del frågor om hur vårt ansvar ser ut. Här kan du läsa mer om vad vi jobbar med och vad som är kommunens ansvar samt vad som är Migrationsverkets ansvar.

På Sveriges kommuner och regioners webbplats kan du även läsa mer om de olika myndigheternas ansvar.

SKR:s webbplats - Ansvarsfördelning asylsökande Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Kommunens ansvar

Kommunernas ansvar är att ordna skola och förskola till asylsökande. Kommunerna ansvarar också för boende och omsorg för ensamkommande barn, och kommunens överförmyndare förordnar god man till ensamkommande barn.

Kommunen förbereder för att ta emot flyktingbarn i skola och förskola. Har du tagit emot ukrainska familjer eller sällskap med barn som har rätt till skolgång? Hör av dig till kommunen via vårt kontaktcenter och lämna följande uppgifter: namn, födelsedata, kön, år i skolan. Vi behöver också veta adress (där de befinner sig), modersmål/språkkunskaper och kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för frågor som rör bland annat uppehållstillstånd, arbetstillstånd, visering, medborgarskap och återvandring.

I Migrationsverkets uppdrag ingår att erbjuda asylsökande boende och pengar till mat under tiden de väntar på besked i sitt ärende.

Migrationsverket anvisar även kommuner som ska ordna boende för ensamkommande barn, enligt lagen om mottagande av asylsökande. Migrationsverket betalar också ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader för personer som fått uppehållstillstånd.

Information om svenskt flyktingmottagande - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Frågor om skyddsrum

Skyddsrummen finns huvudsakligen i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Läs mer på msb.se. Länk till annan webbplats.

Ta dig till ett annat skyddande utrymme till exempel en källare eller tunnel.

Läs mer på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Fastighetsägaren äger och underhåller skyddsrummet. En fastighetsägare kan vara privat eller kommunal. Det kan också vara en bostadsrättsförening.

Läs mer på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: