fält med torrt gräs, det är en solnedgång

Det torra vädret medför ökad brandrisk - tänk på det här

Det varma och torra vädret kan medföra brandfara i skog och mark. I kombination med blåsigt väder bidrar det till en extremt hög brandrisk.

Tänk på att

  • Elda under säkra förhållanden.
  • Om du ska grilla, använd iordningsställda grillplatser. Se alltid till att du har vatten att släcka elden med.
  • En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand.
  • Släng aldrig cigarettfimpar i skog och mark. Glöden kan tända en brand.
  • Det är du som bär ansvaret om du startar en brand.
  • Följ räddningstjänstens rekommendationer och håll dig uppdaterad om eventuella råd och förbud.
  • Om du upptäcker en brand i skog och mark, larma snabbt 112 och meddela var det brinner.

Läs mer om vad du bör tänka på vid eldning utomhus på sidan om eldning.

Sidan uppdaterades senast: