Frågor och svar kring coronaviruset för äldre och anhöriga

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som brukar besöka, bor eller har anhöriga som bor på något av kommunens äldreboende eller gruppbostad.

Jag är 70+ och har medlemskort på Hälsolyftet, kan jag frysa mitt kort tills vidare?

Ja. För dig som är över 70 år och uppmanas att undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter finns det möjlighet att frysa ditt medlemskort på Hälsolyftet, Gislebadet och Gisle bowling.

Kommunens restauranger för äldre är stängda från 6 april. Hur kan jag få hjälp med mat?

Från och med måndagen den 6 april och tills vidare stängs samtliga restauranger inom socialförvaltningens verksamheter.

Önskar du hemkörning av mat eller hjälp med handling av frivilligorganisationer, läs mer på sidan för hjälp du kan få i respektive ortöppnas i nytt fönster.

Har du behov av matdistribution under den tillfälliga stängningen? Kontakta biståndsenheten via kontaktcenter. Ring 0371-810 00 eller skicka e-post.

Jag har fått ett biståndsbeslut att jag får flytta in på ett vård- och omsorgsboende. Hur fungerar det med inflyttning?

Enhetschefen på det boende där du har fått en plats gör en individuell bedömning om inflyttning kan ske och när. Förutsättningen är att du och de som hjälper dig med flytten är friska. Det är viktigt att inflyttningen planeras väl. I första hand flyttas de personer med störst behov in. Detta görs för att det inte ska röra sig för många människor på boendet, vilket riskerar att föra in smitta.

Jag bor i en trygghetslägenhet intill ett vård- och omsorgsboende. Får jag besöka boendet?

Nej, det får du inte. Besöksförbudet i kommunens vård- och omsorgsboenden gäller alla besök. Även för dig som bor i en trygghetslägenhet.

Jag är 70+ och rekommenderas att inte gå ut och handla. Kan jag få hjälp av hemtjänsten?

Det är behovet av hjälp som styr. Om du i vanliga fall gör inköp på egen hand och kör bil eller kan förflytta dig själv är det i första hand ditt eget ansvar att handla på annat sätt. Kommunen har tagit fram en sammanställning av vilken hjälp med hemhandling du kan få i kommunens orter.

Se sammanställning av vilken hjälp du kan få med hemhandling

Om du inte kan få hem varor på annat sätt, kontakta en biståndshandläggare genom att ringa kontaktcenter, 0371-81 000 för att ansöka om hjälp.

Begränsas antalet personal som besöker brukare i hemtjänsten?

Ja. Vårt ständiga arbete med kontinuitet (så få medarbetare som möjligt som hjälper en och samma brukare) tänker vi på extra mycket nu, för att skydda våra äldre från smittspridning.

Varför testas inte vårdpersonalen?

Det finns i nuläget inga rekommendationer att personal ska testas i förebyggande syfte. Det vi gör för att minska smittspridningen är att uppmana de medarbetare som är sjuka eller har förkylningssymtom att stanna hemma. Vi arbetar också extra noga med hygienrutinerna.

För de medarbetare som i tjänsten har utsatts för känd covid-19 smitta och har symtom, rekommenderar arbetsgivaren provtagning.

Använder personal inom kommunens verksamheter skyddsutrustning i kontakten med brukare?

Ibland, men inte generellt.

Vi följer regionens smittskyddsenhets rekommendationer där användandet av munskydd generellt inte behöver / ska användas om inte risk för smitta finns.

Vår personal som arbetar inom socialförvaltningens verksamheter har mycket tydliga riktlinjer för vad som gäller för att vara i tjänst.

Skulle exempelvis en brukare höra av sig, om behovet av hjälp på grund av den har feber, eller andra infektionssymtom, vidtar personalen rätt åtgärder inför att man åker till brukaren. Munskydd kan vara en av dessa åtgärder.

Är kommunens träffpunktsaktiviteter för pensionärer öppna som vanligt?

Nej.

För att minska risken för smittspridning kommer alla träffpunktsaktiviteter inom äldreomsorgen hållas stängda från och med måndagen den 16 mars.

Se separat fråga och svar om vad som gäller för restaurangerna som är knutna till våra äldreboende.

Jag har anhöriga som bor på ett äldreboende eller i en gruppbostad. Vad ska jag tänka på?

Kommunens samtliga vård- och omsorgsboenden samt korttidsenheten för äldre är stängda för besök från och med onsdagen 1 april.

Syftet med beslutet, som tagits av regeringen och gäller landets samtliga äldreboenden är att skydda brukare som kan löpa större risk att drabbas allvarligt om de blir sjuka av coronaviruset.

Undantag kan göras av enhetschefen, exempelvis vid vård i livets slut, om risken för spridning av coronaviruset är liten.

Är kommunens restauranger för pensionärer öppna som vanligt?

En del av dem har stängt och en del har öppet.

De restauranger som är samlokaliserade med ett äldreboende hålls stängda från och med måndagen den 16 mars.

Restauranger som håller stängt

Restaurangerna på följande äldreboende håller stängt:

  • Mariagården, Smålandsstenar
  • Ekbacken, Burseryd
  • Hestragården, Hestra
  • Solbacka, Reftele

Restauranger som håller öppet

Nedanstående restauranger kommer att hållas öppna som vanligt tills vidare då de ej ligger i direkt anslutning till ett äldreboende.

  • Klockaregården, Anderstorp, öppet 11.45-13.00 alla dagar
  • Gislow, Gislaved, öppet 11.45-13.00 måndag-fredag
  • Lugnet, Broaryd, öppet 11.45-13.00 alla dagar

Du som är i behov av matdistribution

Du som är i behov av matdistribution under den tillfälliga stängningen hänvisas till biståndsenheten 0371-810 76

Vad händer om en brukare eller patient konstateras med coronasmitta?

Socialförvaltningen kommer att i dialog med smittskyddsenheten vid regionen genomföra lämpliga åtgärder.

Sidan uppdaterades senast: 2020-04-06