Frågor och svar kring coronaviruset för äldre och anhöriga

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som har hemtjänst eller brukar besöka, bor på eller har anhöriga som bor på något av kommunens äldreboenden eller gruppbostad.

Vad gäller vid besök på ett särskilt boende?

Du är välkommen att besöka en närstående på något av våra vård- och omsorgsboenden eller gruppbostäder. Vi är måna om att besöken kan ske på ett tryggt och säkert sätt.

Så här går ett säkert besök till:

  • Ring boendet innan ditt besök för att meddela vilken tid du vill komma.
  • Vid besöket är du frisk och utan symptom på covid-19.
  • På boendet finns skyddsutrustning i form av visir, förkläde och munskydd. Det är valfritt att använda, men vi erbjuder alla möjligheten.

Besök utanför det särskilda boendet

Hyresgästerna får även lämna boendet och kan åka hem till närstående, förutsatt att alla är friska och utan symptom.

Digitala möten

Använd gärna möjligheten att ha ett digitalt möte med din närstående. Kontakta boendet för att få veta mer om hur du kan ha ett digitalt möte.

Tillsammans hjälps vi åt att följa de allmänna restriktionerna genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom.

En person i mitt hushåll har covid-19, vad gäller vid besök på särskilda boenden eller gruppbostäder?

För att minska smittspridningen har Region Jönköpings län tagit fram förhållningsregler om någon i ett hushåll har covid-19. Det innebär att alla i hushållet ska träffa så få personer som möjligt. Avstå därför från att besöka kommunens särskilda boenden och gruppbostäder, även om du själv är symtomfri.

Sjukvården bestämmer vilka regler du ska förhålla dig till. Generellt ska du undvika att träffa andra under minst en vecka efter att någon i hushållet har bekräftats smittad. Är du frisk efter den veckan är du välkommen att besöka ett boende. Får du symtom, lämna prov för covid-19. Är provet negativt och du i övrigt är frisk, är du välkommen att besöka våra boenden.

Testas vikarier inom vård- och omsorgsverksamheterna för covid-19?

Ja, om de visar symtom. Personal som har symtom ska kontakta sin vårdcentral för provtagning och vara hemma från jobbet tills provsvar kommit.

Provtagning för covid-19 sker enligt riktlinjer från Smittskyddsenheten i Regionen och Folkhälsomyndigheten. För att provtagningsprocessen ska fungera, nu när det tas så mycket prover, är det viktigt att det sker i de steg som systemen i processen hanterar.

Prover ordineras av läkare och tar 24-72 timmar att få svar på. Läkaren ansvarar för att provsvaren följs upp. Prover som tas för covid-19 ger svar på om man just vid provtagningstillfället har en virusinfektion med SARS-CoV-2. Provtagningen ger alltså en ögonblicksbild. Det är fullt möjligt att den provtagne blir infekterad exempelvis nästa dag. För att säkerställa att provtagna individer inte blir smittsamma, skulle de få hållas socialt isolerade för att inte riskera att smittas. Dessa krav är inte realistiska eller genomförbara. Vi kan inte ställa sådana krav varken på personal eller vikarier.

När det gäller antikroppstest mot covid-19 så svarar dessa prov på om man har antikroppar mot covid-19. Dessa test är inte tillgängliga för personal inom kommunal verksamhet än.

Vi är noga med att personal ska vara hemma när de känner sig sjuka, även vid lindriga symtom. Personal i vård och omsorg använder visir i vårdnära kontakter (närmare ansiktet än 1,5 m) hos samtliga vårdtagare. Personalen är även uppdaterade på basala hygienrutiner.

Och viktigast av allt, som gäller vikarier, personal och alla i samhället:

  • Håll avstånd i sociala sammanhang
  • Var hemma när du är sjuk
  • Var noga med handhygienen
  • Undvik folksamlingar
  • Hosta i armvecket, undvik att röra ögon, näsa och mun

Om en hyresgäst eller brukare uppvisar coronasymtom, hur hanterar kommunen det?

Vår personal är mycket uppmärksamma på om någon hyresgäst eller brukare har symtom som kan bero på coronaviruset.

I ett sådant fall använder personalen direkt skyddsutrustning och ansvarig sjuksköterska gör en bedömning. Finns det misstanke om att personen kan ha covid-19 kontaktas en läkare som i sin tur ordinerar provtagning.

En hyresgäst på ett vård- och omsorgsboende har konstaterats smittad med covid-19. Hur arbetar kommunen för att undvika smittspridning?

Den hyresgäst som har covid-19 är isolerad.

Personal som vårdar personen följer de hygienrutiner som gäller.

Nej, det är inte längre möjligt att frysa medlemskapet på Hälsolyftet med anledning av covid -19.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa.

Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Är kommunens restauranger för äldre öppna som vanligt?

Ja, från och med den 15 september är kommunens restauranger öppna igen.

Jag har fått ett biståndsbeslut att jag får flytta in på ett vård- och omsorgsboende. Hur fungerar det med inflyttning?

Enhetschefen på det boende där du har fått en plats gör en individuell bedömning om inflyttning kan ske och när. Förutsättningen är att du och de som hjälper dig med flytten är friska. Det är viktigt att inflyttningen planeras väl. I första hand flyttas de personer med störst behov in. Detta görs för att det inte ska röra sig för många människor på boendet, vilket riskerar att föra in smitta.

Begränsas antalet personal som besöker brukare i hemtjänsten?

Ja. Vårt ständiga arbete med kontinuitet (så få medarbetare som möjligt som hjälper en och samma brukare) tänker vi på extra mycket nu, för att skydda våra äldre från smittspridning.

Använder personal inom kommunens verksamheter skyddsutrustning i kontakten med brukare?

För att förebygga smittspridning används visir i vårdnära situationer hos alla vårdtagare (när personalen är närmare än 1,5 meter från brukarens ansikte) samt basala hygienrutiner.

När det gäller vårdtagare som uppvisar symtom eller är konstaterat sjuka i covid-19 används skyddsutrustning. Vid vårdnära arbete både visir och munskydd.

Är kommunens träffpunktsaktiviteter för pensionärer öppna som vanligt?

Nej, de är stängda tills vidare.

De flesta av våra träffpunkter finns på ett vård- och omsorgsboende och vi håller stängt för att skydda de boende.

Se separat fråga och svar om vad som gäller för restaurangerna som är knutna till våra äldreboende.

Vad händer om en brukare eller patient konstateras med coronasmitta?

Socialförvaltningen kommer att i dialog med smittskyddsenheten vid regionen genomföra lämpliga åtgärder.

Sidan uppdaterades senast: