Frågor och svar kring coronaviruset för äldre och anhöriga

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som har hemtjänst eller brukar besöka, bor på eller har anhöriga som bor på något av kommunens äldreboenden eller gruppbostad.

Vad gäller vid besök på ett särskilt boende?

För att besöket ska ske på ett tryggt och säkert sätt följer vi råd från regionens smittskyddsenhet.

Tänk på följande:

  • Vid besöket är du frisk och utan symptom på covid-19. Även lindriga symtom som exempelvis snuva eller huvudvärk kan vara symtom på covid-19.
  • Besöket sker i den enskildes lägenhet eller annan anvisad lokal för besök.
  • Tänk på god handhygien, använd handsprit och håll avstånd till andra personer som du vanligtvis inte träffar.
  • Följ de lokala rekommendationer som är aktuella på respektive boende.
  • Vid smitta på ett boende finns det lokala rutiner, det är viktigt att besökare följer dessa rutiner.
  • Du som är ovaccinerad har ett särskilt ansvar att hålla avstånd till andra, undvika trängsel och större folksamlingar inomhus.

Digitala möten

Använd gärna möjligheten att ha ett digitalt möte med din närstående. Kontakta boendet för att få veta mer om hur du kan ha ett digitalt möte.

En person i mitt hushåll har covid-19, vad gäller vid besök på särskilda boenden eller gruppbostäder?

Du kan besöka boendet om du själv är frisk och symtomfri. Det gäller även om du har träffat eller bor med någon som har symtom eller är sjuk. Det gäller även om personen har lämnat ett prov som var positivt.

Minska risken för sjukdom

Så här kan du göra för att minska risken att fler som du bor med blir sjuka:

  • Vänd dig bort från andra när du nyser. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Vädra ofta gemensamma rum.
  • Sov i ett eget rum och använd en egen toalett, om det är möjligt.

Testas personal inom vård- och omsorgsverksamheterna för covid-19?

Ja, om de visar symtom rekommenderas provtagning enligt riktlinjer från regionens smittskyddsenhet.

Om en hyresgäst eller brukare uppvisar coronasymtom, hur hanterar kommunen det?

Vår personal är mycket uppmärksamma på om någon hyresgäst eller brukare har symtom som kan bero på coronaviruset.

I ett sådant fall använder personalen direkt skyddsutrustning och ansvarig sjuksköterska gör en bedömning. Finns det misstanke om att personen kan ha covid-19 kontaktas en läkare som i sin tur ordinerar provtagning.

En hyresgäst på ett vård- och omsorgsboende har konstaterats smittad med covid-19. Hur arbetar kommunen för att undvika smittspridning?

Den hyresgäst som har covid-19 är isolerad.

Personal som vårdar personen följer de hygienrutiner som gäller.

Nej, det är inte längre möjligt att frysa medlemskapet på Hälsolyftet med anledning av covid -19.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa.

Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Jag har fått ett biståndsbeslut att jag får flytta in på ett vård- och omsorgsboende. Hur fungerar det med inflyttning?

Enhetschefen på det boende där du har fått en plats gör en individuell bedömning om inflyttning kan ske och när. Förutsättningen är att du och de som hjälper dig med flytten är friska. Det är viktigt att inflyttningen planeras väl. I första hand flyttas de personer med störst behov in. Detta görs för att det inte ska röra sig för många människor på boendet, vilket riskerar att föra in smitta.

Använder personal inom kommunens verksamheter skyddsutrustning i kontakten med brukare?

För att förebygga smittspridning används munskydd alternativt visir i vårdnära situationer hos alla vårdtagare (när personalen är närmare än 1,5 meter från brukarens ansikte) samt basala hygienrutiner.

När det gäller vårdtagare som uppvisar symtom eller är konstaterat sjuka i covid-19 används fullständig skyddsutrustning. Vid vårdnära arbete används både visir och munskydd.

Är kommunens Träffpunkter och restauranger för seniorer öppna som vanligt?

Vad händer om en brukare eller patient konstateras med coronasmitta?

Socialförvaltningen har en aktiv dialog med smittskyddsenheten vid regionen för att förebygga smittspridning och snabbt genomföra lämpliga åtgärder.

Sidan uppdaterades senast: