Frågor och svar kring coronaviruset för dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Vad gäller för barn om en hushållsmedlem har covid-19?

Barnet behöver inte stanna hemma om barnet är friskt och fri från symtom.

Det gäller även om barnet har träffat eller bor med någon som har symtom eller är sjuk. Det gäller även om personen har covid-19.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från skolan och förskolan om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta.

Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även de barn som är vaccinerade eller som tidigare har haft covid-19.

Besök webbplatsen 1177.se för att läsa mer om vad som gäller och ta del av den senaste informationen. Länk till annan webbplats.

Ska barn provtas för covid-19 vid förkylningssymtom?

Nej, barn och elever behöver inte provtas vid symtom.

Barnet ska stanna hemma från förskolan eller skolan om hen är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta.

Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan när hen mår bra och är tillräckligt piggt samt när barnet har varit utan feber i ett dygn.

När kan mitt barn komma tillbaka till skolan eller förskolan efter sjukdom?

Barnet ska stanna hemma från förskolan eller skolan om hen är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta.

Barnet kan gå tillbaka till förskolan eller skolan när hen mår bra och är tillräckligt piggt samt när barnet har varit utan feber i ett dygn.

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även de barn som är vaccinerade eller som tidigare har haft covid-19.

Ska barn som varit utomlands stanna hemma från skolan eller förskolan?

Gymnasiet

Gymnasieeleverna har delvis distansundervisning fram till sommarlovet. Två årskurser i taget studerar på plats på gymnasiet. Elever och vårdnadshavare hittar information om hur distansundervisningen fungerar i lärplattformen Vklass.

Praktiska delar av undervisningen samt nationella prov genomförs på plats på gymnasiet.

Dessa elever går i skolan som vanligt

  • Elever på gymnasiesärskolan
  • Elever på introduktionsprogrammen

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symtom beror på allergi eller om det smittats av sjukdomen.

Barnet ska stanna hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Om barnet medicinerar ska det fortsätta medicinera som vanligt för sin allergi. Det går även att testa receptfria läkemedel från Apoteket, om barnet blir besvärsfri inom 1-2 dagar kan hen återgå till skola.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till ditt barns allergi eller om barnet får feber ska barnet testas för covid-19 och stanna hemma tills ni fått provsvaret.

Ta ett samtal om barnets pollenallergi med personalen i samband med att ditt barn kommer tillbaka till förskolan/skolan.

Barn i förskolan
Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19.

Se filmen från region Jönköpings län som visar hur du skiljer pollenallergi från covid-19. Länk till annan webbplats.

Jag är sjuk eller har sjukdomssymtom. Hur gör jag vid hämtning och lämning av mitt friska barn?

Om du som vårdnadshavare är sjuk, ta kontakt med ditt barns rektor. Tillsammans kommer ni överrens om barnets närvarotider med hänsyn till din situation och barnets behov.

Vilka åtgärder gör våra skolor och förskolor för att förhindra smittspridning av coronaviruset?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver göras på våra skolor och förskolor.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Mitt barn är infektionskänsligt och jag känner mig orolig. Vad kan jag göra?

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

I grundskolan är det skolplikt. Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen.

Vilka regler gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

På försäkringskassans webbplats kan du läsa om reglerna för vård av barn:

Vi har förberett oss på att förskolor, grundskolor och fritidshem kan tvingas stänga på grund av coronaviruset. Om du arbetar med samhällsviktig verksamhet och det inte finns någon närstående eller annan person som kan ta hand om ditt barn, kommer du att få plats på förskola eller fritidshem om det skulle beslutas om en stängning. Är du sammanboende med barnets vårdnadshavare och hen inte har en samhällsviktig tjänst ska hen ta hand om barnet.

Information om hur du gör för att anmäla behov av barnomsorg skickas till vårdnadshavare om regeringen fattar ett beslut om stängning av förskola och grundskola. Du kan inte anmäla behov av barnomsorg innan ett sådant beslut har fattats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fattat beslut och förtydligat vilka verksamheter och funktioner som är samhällsviktiga samt vilka vårdnadshavare som ska erbjudas barnomsorg om regeringen fattar beslut om en stängning. Det är din arbetsgivare som ska bedöma om du har ett samhällsviktigt uppdrag och informera dig om det.

På MSB:s webbplats kan du läsa mer om vilken verksamhet som anses samhällsviktig. Har du frågor eller funderingar kring den här bedömningen, kontakta MSB, telefon 0771-240 240.

Ja. Regeringen har beslutat att även barn som är i behov av barnomsorg på grund av psykiska, fysiska eller sociala skäl kommer att få sitt omsorgsbehov tillgodosett, oavsett om vårdnadshavaren arbetar i en samhällsviktig verksamhet eller inte. Information om hur du ansöker om en sådan plats kommer om regeringen fattar ett beslut om stängning av förskola och grundskola.

Sidan uppdaterades senast: