Frågor och svar kring coronaviruset för dig som är vårdnadshavare

På den här sidan har vi samlat frågor och svar för dig som vårdnadshavare till barn och elever i våra förskolor och skolor.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller på covid-19?

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det innebär följande:

Då även covid-19 kan ge milda förkylningssymtom är det svårt att till en början bedöma om barnets symtom beror på allergi eller om det smittats av sjukdomen.

Barnet ska stanna hemma även om det får milda symtom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen. Om barnet medicinerar ska det fortsätta medicinera som vanligt för sin allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du som vårdnadshavare, bedömer att barnets symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte hålla ditt barn hemma.

Ta ett samtal om barnets pollenallergi med personalen i samband med att ditt barn kommer tillbaka till förskolan/skolan.

Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till ditt barns allergi eller om barnet får feber ska du hålla det hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Se filmen från region Jönköpings län som visar hur du skiljer pollenallergi från covid-19.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är kommunens skolor och förskolor öppna som vanligt?

Ja, kommunens förskolor och grundskolor är tills vidare öppna som vanligt.

Däremot sker undervisningen vid Gislaveds gymnasium på distans från och med torsdagen den 19 mars (18 mars är sedan tidigare inplanerad studiedag). Anledningen är regeringens beslut från den 17 mars om att rekommendera distansundervisning för gymnasieelever. Vårdnadshavare och elever får vidare information och instruktioner via skolplattformen Vklass.

Gymnasiesärskolan är öppen som vanligt.

Följande verksamheter kommer att bedrivas på distans från och med den 19 mars:

  • Gislaveds gymnasium
  • Högskolan på hemmaplan
  • Sfi
  • Komvux

Jag är sjuk eller har sjukdomssymtom. Hur gör jag vid hämtning och lämning av mitt friska barn?

Hämtning och lämning av ett friskt barn görs utomhus om den person som hämtar eller lämnar på förskolan, skolan eller fritidshemmet själv är sjuk. Ta kontakt med förskolan eller fritidshemmet så möter personal upp dig.

Sjukdomssymtom är exempelvis snuva, ont i halsen, muskelvärk, hosta eller feber.

Vad gäller för mig som studerar vid högskolan på hemmaplan, HPH?

Du kommer att fortsätta dina studier på distans.

Alla som läser vid högskolan på hemmaplan, HPH, har fått information och intrskutioner för fortsatta studier via distansundervisning.

Vad gäller för komvux och SFI?

Vi har beslutat att alla elever ska studera hemma efter regeringens rekommendation om distansundervisning för gymnasium, vuxenutbildningar och högskoleutbildningar.

Du som läser på komvux eller SFI måste komma till dina lektioner torsdagen den 19 mars eller fredagen den 20 mars för att hämta det material du ska arbeta med. Det betyder att det inte blir någon lektion utan endast en kort träff där du hämtar dina skolböcker.

Samtliga berörda elever har fått information och instruktioner via skolplattformen Vklass eller genom telefonsamtal.

Vilka åtgärder gör våra skolor och förskolor för att förhindra smittspridning av coronaviruset?

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer kring vilka åtgärder som behöver göras på våra skolor och förskolor.

Våra skolor arbetar förebyggande för att allmänt minska smittspridning då även andra influensavirus är i omlopp.

Ska barn som varit utomlands stanna hemma från skolan eller förskolan?

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De bedömer att barn och elever som är symtomfria efter besök utomlands kan gå till skola och förskola som vanligt. Ur ett smittskyddsperspektiv finns i dagsläget ingen anledning att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Var uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Ring i så fall vårdguiden 1177 och kontakta rektorn.

Mitt barn är infektionskänsligt och jag känner mig orolig. Vad kan jag göra?

Vänd dig till barnets behandlande läkare för rådgivning. Hen känner ditt barn och kan göra en bedömning.

Jag vill att mitt barn ska vara hemma från skolan. Får hen det?

Om ditt barn är fullt friskt och går i grundskolan är det viktigt att barnet går till skolan och deltar i undervisningen.

Vilka regler gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

På försäkringskassans webbplats kan du läsa om reglerna för vård av barn:

Hur håller jag mig, som vårdnadshavare, uppdaterad för vad som gäller för mitt barns skola eller förskola?

Som vårdnadshavare får du löpande information kring vad som gäller på ditt barns skola eller förskola genom skolplattformen Vklass.

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-30