Information kring hur du minskar smittspridning

Det viktigaste budskapet från Folkhälsomyndigheten är att hålla fysisk distans och god handhygien samt att vi hjälps åt att skydda de svaga i samhället.

Skydda dig och andra

  • Är du sjuk eller har förkylningssymtom som exempelvis snuva, ont i halsen, muskelvärk, hosta eller feber? - Stanna hemma från jobbet eller skolan och undvik att träffa andra människor tills du är frisk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola.
  • Testa dig om du har förkylningssymtom.
  • Minska antalet sociala kontakter.

Förhindra att du sprider viruset

  • Tvätta händerna ofta - smittämnen fastnar lätt på händer och sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.
  • Hosta och nys i armvecket - genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun - smitta sprids genom slemhinnorna.
  • Undvik resor som inte är nödvändiga.

Sidan uppdaterades senast: