Smittläget i socialförvaltningen

Då smittläget i Socialförvaltningen glädjande nog varit mycket lågt under senaste månaden så avslutar vi nu rapporteringen här. Skulle det förändras så kommer vi återuppta rapporteringen.

Allmän smittspridning i samhället

Idag har vi en spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Vår högsta prioritet är att bidra till minskad smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram. Vi arbetar också ständigt med att dra lärdomar, utveckla våra rutiner och ta till vara på goda exempel.

Säkra besök på våra särskilda boenden

Vi är måna om att eventuella besök ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Vi vill att du som besöker en närstående är frisk och utan symptom.

Så här går ett säkert besök till:

  • Ring boendet innan ditt besök för att meddela vilken tid du vill komma.
  • Vid besöket är du frisk och utan symptom.
  • På boendet finns skyddsutrustning i form av visir, förkläde och munskydd. Det är valfritt att använda, men vi erbjuder alla möjligheten.

Besök utanför det särskilda boendet

Hyresgästerna får även lämna boendet och kan åka hem till närstående, förutsatt att alla är friska och utan symptom.

Digitala möten

Använd gärna möjligheten att ha ett digitalt möte med din närstående. Kontakta boendet för att få veta mer om hur du kan ha ett digitalt möte.

Tillsammans hjälps vi åt att följa de allmänna restriktionerna genom att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom.

Sidan uppdaterades senast: