Frågor och svar kring vaccin mot covid-19

Vaccinering mot sjukdomen covid-19 pågår nu enligt plan. Det är Regionen som ansvarar för genomförandet av vaccinationerna och arbetet sker i ett nära samarbete med kommunen.

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccin först och tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

Kommunens uppdrag är att vaccinera de individer som bor på ett särskilt boende för äldre, har hemsjukvård eller är vuxna och lever tillsammans med någon av de ovan nämnda.

Informationen kring vaccin mot covid-19 kan ändras snabbt. Mer information om platser för vaccination och hur du bokar tid kommer inom kort.

För att få aktuell information om vaccin mot covid-19 i Jönköpings län kan läsa mer på webbplatsen för 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats

Läs mer om vaccin mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Läs mer om hur många som hittills blivit vaccinerade och se statistik över registrerade vaccinationer mot covid-19.länk till annan webbplats

När kommer jag blir erbjuden vaccin?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser. De med störst behov av skydd får vaccin först.

Läs mer om vaccinationsplanen i Jönköpings län på webbplatsen för 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats

Läs mer om de prioriterade grupperna på Folkhälsomyndighetens webbplats.länk till annan webbplats

Hur får jag en tid för vaccination?

Just nu vaccineras personer som ingår i fas 1. Mer information om när övriga grupper förväntas få tid till vaccination finns på webbplatsen för 1177 vårdguiden.

  • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemsjukvård får din vaccination där du bor av kommunens sjuksköterskor.
  • Du som har hemtjänst kommer vaccineras på en vårdcentral. Du får information från hemtjänstpersonal om när det är dags att vaccineras och hur du ska göra för att boka tid.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på webbplatsen för 1177 Vårdguiden.länk till annan webbplats

Sidan uppdaterades senast: 2021-02-24