Gislaveds kommun logotyp

Protokoll från Socialnämndens arbetsutskott den 7 mars 2023

Information om anslag

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2023-03-07

Paragrafer

11 - 21

Datum då anslaget sätts upp

2023-03-10

Datum då anslaget tas ned

2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Socialnämndens kansli

Information om hur man överklagar beslut