Gislaveds kommun logotyp

Kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 1 september

Information om anslag

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Sammanträdesdatum

2023-09-01

Paragrafer

33-33

Datum då anslaget sätts upp

2023-09-05

Datum då anslaget tas ned

2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelseförvaltningen

Dokument

Protokoll från nämndernas utskott publiceras inte på webbplatsen. Kontakta kommunen för att ta del av protokollet

Information om hur man överklagar beslut


Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i sommar

Måndag:

08.00-16.00

Tisdag:

08.00-16.00

Onsdag:

08.00-16.00

Torsdag:

08.00-16.00

Fredag:

08.00-16.00

Andra öppettider kan förekomma i samband helgdagar.