Gislaveds kommun logotyp

Granskning av detaljplan för del av Gislaved m.fl., simhall inom Gisleområdet

Du kan nu ta del av förslaget för detaljplanen för del av Gisleområdet i Gislaved. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen. Du har möjlighet att lämna synpunkter till och med den 23 juni 2024.

Du hittar hela förslaget på sidan Detaljplan för del av Gislaved 1:27 m.fl., simhall inom Gisleområdet i Gislaved | Gislaveds kommun.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på planförslag minst tre veckor från det datum anslaget är publicerat. Tre veckor är minimikravet enligt plan- och bygglagen.

Synpunkter på planförslaget måste lämnas skriftligt till kommunen. Synpunkter på förslaget ska skickas till Gislaveds kommun.

Krav för att kunna överklaga beslut

Den som inte senast under granskningstiden har lämnat in skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Överklagan

Lämna överklagan senast den 23 juni 2024

Du som lämnade skriftliga synpunkter senast under granskningtiden och inte fick dem tillgodosedda, kan överklaga beslutet. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för dig får du också överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.

Överklagandet ska vara skriftligt. Här kan du läsa mer om hur du kan överklaga en detaljplan.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.