1. Kommunfullmäktiges föredragningslista den 27 januari

  Föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 2022


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  27 januari

  Paragrafer


  Anslaget publicerades

  18 januari

  Anslaget tas ner

  11 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen


 2. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari är nu justerat.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  11 januari

  Paragrafer

  1-6

  Anslaget publicerades

  14 januari

  Anslaget tas ner

  8 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Protokollet finns att ta del av hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.

 3. Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 14 december 2021

  Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 14 december 2021 är nu justerat.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

  Sammanträdesdatum

  14 december

  Paragrafer

  185-208

  Anslaget publicerades

  20 december

  Anslaget tas ner

  13 januari

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och mljöförvaltningen, Gislaveds kommun 4. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari 2022

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 12 januari är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  12 januari 2022

  Paragrafer

  1-14

  Anslaget publicerades

  12 januari 2022

  Anslaget tas ner

  3 februari 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen


 5. Protokoll från valnämndens sammanträde den 11 januari 2022

  Protokoll från valnämndens sammanträde den 11 januari 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Valnämnden

  Sammanträdesdatum

  11 januari 2022

  Paragrafer

  1-6

  Anslaget publicerades

  12 januari 2022

  Anslaget tas ner

  4 februari 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

  • Protokollet från valnämndens sammanträde den 11 januari 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen
 6. Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 januari 2022

  Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 januari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kulturnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  10 januari 2022

  Paragrafer

  1-4

  Anslaget publicerades

  12 januari 2022

  Anslaget tas ner

  3 februari 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Kulturförvaltningen

   

  • Protokollet från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 januari 2022 finns att ta del av på kulturförvaltningen. 
 7. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 12 januari 2022

  Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 12 januari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsens allmänna utskott

  Sammanträdesdatum

  12 januari 2022

  Paragrafer

  1-5

  Anslaget publicerades

  12 januari 2022

  Anslaget tas ner

  3 februari 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen


  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 12 januari 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.
 8. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2021-12-20

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 december 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-12-20

  Paragrafer

  109-124

  Anslaget publicerades

  2021-12-22

  Anslaget tas ner

  2022-01-17

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

 9. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 14 december

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 14 december 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  14 december 2021

  Paragrafer

  158-172

  Anslaget publicerades

  16 december 2021

  Anslaget tas ner

  7 januari 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

 10. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 24 november 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 24 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  2021-11-24

  Paragrafer

  325-341

  Anslaget publicerades

  2021-11-25

  Anslaget tas ner

  2021-12-17

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen


 11. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 23 november 2021

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 23 november 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-11-23

  Paragrafer

  112

  Anslaget publicerades

  2021-11-23

  Anslaget tas ner

  2021-12-17

  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen


 12. Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober 2021

  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  tekniska nämdens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  19 oktober

  Paragrafer

  45-48

  Anslaget publicerades

  20 oktober

  Anslaget tas ner

  13 november

  Förvaringsplats för protokollet

  tekniska förvaltningen


  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 19 oktober finns att ta del av på tekniska förvaltningen
 13. Protokoll från fastighet- och servicenämndens extrainsatt sammanträde den 8 september 2021

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens extrainsatt sammanträde den 8 september 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-09-08

  Paragrafer

  86

  Anslaget publicerades

  2021-10-06

  Anslaget tas ner

  2021-10-29

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

 14. Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 31 augusti 2021

  Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 31 augusti 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  räddningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  31 august 2021

  Paragrafer

  43-53

  Anslaget publicerades

  2021-09-23

  Anslaget tas ner

  2021-10-15

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunkansliet

   

 15. Föreskrift om eldningsförbud

  På grund av det torra, varma och blåsiga vädret så gäller eldningsförbud i hela Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötland från och med klockan 12:00 den 17 juni 2021 tills annan information kommer


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Räddningstjänsten

  Sammanträdesdatum

  -

  Paragrafer

  -

  Anslaget publicerades

  17 juni

  Anslaget tas ner

  8 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

Sidan uppdaterades senast: