1. Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 31 augusti 2021

  Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 31 augusti 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  räddningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  31 august 2021

  Paragrafer

  43-53

  Anslaget publicerades

  2021-09-23

  Anslaget tas ner

  2021-10-15

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunkansliet

   

 2. Styrelseprotokoll från finnvedens samordningsförbund

  Protokoll från finnvedens samordningsförbunds sammanträde den 21 september 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Finnvedens samordningsförbund

  Sammanträdesdatum

  21 september

  Paragrafer

  1-7

  Anslaget publicerades

  22 september

  Anslaget tas ner

  13 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen


 3. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 22 september är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  2021-09-22

  Paragrafer

  240-255

  Anslaget publicerades

  2021-09-23

  Anslaget tas ner

  2021-10-15

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

 4. Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 21 september 2021

  Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 september 2021 är nu justerat.Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  2021-09-21

  Paragrafer

  39-44

  Anslaget publicerades

  2021-09-22

  Anslaget tas ner

  2021-10-16

  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen


  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 21 september 2021 finns att ta del av på tekniska förvaltningen
 5. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott den 15 september 2021

  Protokoll från arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 15 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Arbetsmarknadsutskottet

  Sammanträdesdatum

  2021-09-15

  Paragrafer

  20-23

  Anslaget publicerades

  2021-09-20

  Anslaget tas ner

  2021-10-12

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

  • Protokollet från arbetsmarknadsutskottets sammanträde den 15 september 2021 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.
 6. Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 15 september 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens personalutskotts sammanträde den 15 september är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens personalutskott

  Sammanträdesdatum

  15 september

  Paragrafer

  17-22

  Anslaget publicerades

  17 september

  Anslaget tas ner

  11 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens personalutskottsnämndens sammanträde den 15 september 2021 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.
 7. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 september 2021

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 september är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  7 september

  Paragrafer

  113-135

  Anslaget publicerades

  14 september

  Anslaget tas ner

  6 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltning

 8. Kommunfullmäktiges föredragningslista den 23 september 2021

  Föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2021


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  23 september

  Paragrafer


  Anslaget publicerades

  14 september

  Anslaget tas ner

  8 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen


 9. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 8 september 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  2021-09-08

  Paragrafer

  225-239

  Anslaget publicerades

  2021-09-13

  Anslaget tas ner

  2021-10-05

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

 10. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 7 september 2021

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 7 september 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-09-07

  Paragrafer

  73-84

  Anslaget publicerades

  2021-09-10

  Anslaget tas ner

  2021-10-06

  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen


 11. Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 7 september 2021

  Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 7 september 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fritid- och folkhälsonämnden

  Sammanträdesdatum

  7 september

  Paragrafer

  39-46

  Anslaget publicerades

  13 september

  Anslaget tas ner

  6 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  Fritid- och folkhälsoförvaltningen

   

 12. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 1 september 2021

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 1 september 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-09-01

  Paragrafer

  72-85

  Anslaget publicerades

  2021-09-10

  Anslaget tas ner

  2021-10-04

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

 13. Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 6 september 2021

  Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 6 september 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kulturnämnden

  Sammanträdesdatum

  6 september

  Paragrafer

  32-40

  Anslaget publicerades

  10 september

  Anslaget tas ner

  4 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  Kulturförvaltningen

   

 14. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 8 september 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 8 september är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens allmänna utskott

  Sammanträdesdatum

  8 september

  Paragrafer

  18-20

  Anslaget publicerades

  13 september

  Anslaget tas ner

  5 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

   

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 8 september finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen
 15. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 7 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  7 september

  Paragrafer

  75-92

  Anslaget publicerades

  10 september

  Anslaget tas ner

  5 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

 16. Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 7 september 2021

  Protokoll från Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 7 september är nu justerat.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

  Sammanträdesdatum

  7 september

  Paragrafer

  149

  Anslaget publicerades

  10 september

  Anslaget tas ner

  6 oktober

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen

 17. Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde den 3 september 2021

  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 3 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Överförmyndarnämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-09-03

  Paragrafer

  35-45

  Anslaget publicerades

  2021-09-09

  Anslaget tas ner

  2021-10-01

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

  • Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde den 3 september 2021 finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.
 18. Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 7 september 2021

  Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 7 september 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Räddningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-09-07

  Paragrafer

  54-57

  Anslaget publicerades

  2021-09-10

  Anslaget tas ner

  2021-10-04

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

 19. Protokoll från fastighet- och servicenämndens extrainsatt sammanträde den 8 september 2021

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens extrainsatt sammanträde den 8 september 2021 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-09-08

  Paragrafer

  71

  Anslaget publicerades

  2021-09-08

  Anslaget tas ner

  2021-10-01

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

 20. Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 31 augusti 2021

  Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 31 augusti är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bm Utskott Gislaved

  Sammanträdesdatum

  2021-08-31

  Paragrafer

  30-39

  Anslaget publicerades

  2021-09-07

  Anslaget tas ner

  2021-10-01

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen

 21. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 september 2021

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 7 september 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-09-07

  Paragrafer

  112

  Anslaget publicerades

  2021-09-07

  Anslaget tas ner

  2021-09-29

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

   

  Protokollet innehåller sekretessärenden och finns förvarat på socialförvaltningens kansli.
 22. Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 31 augusti 2021

  Protokoll från Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 31 augusti är nu justerat.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

  Sammanträdesdatum

  2021-08-31

  Paragrafer

  124-148

  Anslaget publicerades

  2021-09-07

  Anslaget tas ner

  2021-10-01

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen

 23. protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 juni 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  22 juni

  Paragrafer

  94-97

  Anslaget publicerades

  22 juni

  Anslaget tas ner

  15 juli

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningens kansli

   

  • Protkollen innehåller sekretessärenden och finns förvarad på socialförvaltningens kansli.
 24. Föreskrift om eldningsförbud

  På grund av det torra, varma och blåsiga vädret så gäller eldningsförbud i hela Jönköpings län samt Ydre kommun i Östergötland från och med klockan 12:00 den 17 juni 2021 tills annan information kommer


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Räddningstjänsten

  Sammanträdesdatum

  -

  Paragrafer

  -

  Anslaget publicerades

  17 juni

  Anslaget tas ner

  8 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

Sidan uppdaterades senast: