1. protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 4 maj 2021

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 4 maj 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  4 maj

  Paragrafer

  34-42

  Anslaget publicerades

  11 maj

  Anslaget tas ner

  2 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningens kansli

   

 2. Kommunfullmäktiges föredragningslista den 20 maj 2021

  Föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 maj 2021


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  20 maj

  Paragrafer

  -

  Anslaget publicerades

  11 maj

  Anslaget tas ner

  1 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

 3. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 28 april 2021

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 28 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  28 april 2021

  Paragrafer

  40-52

  Anslaget publicerades

  2021-05-11

  Anslaget tas ner

  2021-06-10

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 4. Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2021

  Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 3 maj 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kulturnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  3 maj

  Paragrafer

  11-11

  Anslaget publicerades

  7 maj

  Anslaget tas ner

  31 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  Kulturförvaltningen

  • Ta del av protokollet från kulturnämndens sammanträde den 3 maj 2021 genom att kontakta kommunens kontaktcenter.
 5. Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 maj 2021

  Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde den 5 maj är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  5 maj

  Paragrafer

  15-21

  Anslaget publicerades

  7 maj

  Anslaget tas ner

  31 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  Fritid- och folkhälsoförvaltningen

  • Ta del av protokollet från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 5 maj 2021 genom att kontakta kommunens kontaktcenter.
 6. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 5 maj är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  5 maj

  Paragrafer

  142-156

  Anslaget publicerades

  6 maj

  Anslaget tas ner

  28 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

 7. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 5 maj 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 5 maj 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens allmänna utskott

  Sammanträdesdatum

  5 maj

  Paragrafer

  10-12

  Anslaget publicerades

  6 maj

  Anslaget tas ner

  28 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 5 maj finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen
 8. protokoll från socialnämndens sammanträde den 4 maj 2021

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 4 maj  är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  4 maj 2021

  Paragrafer

  69-71

  Anslaget publicerades

  5 maj 2021

  Anslaget tas ner

  28 maj 2021

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

   

 9. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 maj

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 maj är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  4 maj

  Paragrafer

  53-58

  Anslaget publicerades

  5 maj

  Anslaget tas ner

  28 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

 10. Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 28 april 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 28 april är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens näringsutskott

  Sammanträdesdatum

  28 april

  Paragrafer

  19-21

  Anslaget publicerades

  4 maj

  Anslaget tas ner

  26 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens näringsutskott sammanträde den 28 april finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen
 11. Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 27 april 2021

  Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 27 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bm Utskott Gislaved

  Sammanträdesdatum

  27 april

  Paragrafer

  21-26

  Anslaget publicerades

  4 maj

  Anslaget tas ner

  28 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen

 12. Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo den 27 april 2021

  Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 27 april är nu justerat.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

  Sammanträdesdatum

  27 april

  Paragrafer

  61-79

  Anslaget publicerades

  4 maj

  Anslaget tas ner

  28 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen

 13. Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 30 april 2021

  Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde den 30 april 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Överförmyndarnämnden

  Sammanträdesdatum

  30 april

  Paragrafer

  24-26

  Anslaget publicerades

  30 april

  Anslaget tas ner

  24 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

 14. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april 2021

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  22 april

  Paragrafer

  54-70

  Anslaget publicerades

  28 april

  Anslaget tas ner

  20 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

 15. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 21 april 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 21 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  21 april

  Paragrafer

  125-141

  Anslaget publicerades

  22 april

  Anslaget tas ner

  15 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelseförvaltningen

 16. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 april 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 7 april är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  7 april 2021

  Paragrafer

  104-124

  Anslaget publicerades

  2021-04-09

  Anslaget tas ner

  2021-05-03

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen


   

 17. Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 7 april 2021

  Protokoll från näringsutskottets sammanträde den 7 april 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsens näringsutskott

  Sammanträdesdatum

  7 april 2021

  Paragrafer

  15-18

  Anslaget publicerades

  2021-04-08

  Anslaget tas ner

  2021-04-30

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

  • Protokollet från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 7 april finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen
 18. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 mars

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 mars är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  30 mars

  Paragrafer

  47

  Anslaget publicerades

  30 mars

  Anslaget tas ner

  21 april

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningens kansli

   

  • Ta del av protokollet från socialnämndens sammanträde den 30 mars.
 19. Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 16 mars 2021

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 16 mars är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämnden

  Sammanträdesdatum

  2021-03-16

  Paragrafer

  20-35

  Anslaget publicerades

  2021-03-19

  Anslaget tas ner

  2021-04-14

  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen


 20. Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 15 december 2020

  Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 15 december är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fritid- och folkhälsonämnden

  Sammanträdesdatum

  15 december

  Paragrafer

  78-91

  Anslaget publicerades

  18 december

  Anslaget tas ner

  11 januari

  Förvaringsplats för protokollet

  Fritid- och folkhälsoförvaltningen

 21. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 8 september 2020

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 8 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  8 september


  Paragrafer

  §§ 91-115

  Anslaget publicerades

  11 september

  Anslaget tas ner

  5 oktober


  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningens kansli

   

 22. Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 25 augusti 2020

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  25 augusti 2020

  Paragrafer

  28-36

  Anslaget publicerades

  2020-08-28

  Anslaget tas ner

  2020-09-23


  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen

   

  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 augusti 2020 finns att del av på tekniska förvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-14