1. Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 juni 2020

  Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 juni 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kulturnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  1 juni

  Paragrafer

  13-15

  Anslaget publicerades

  5 juni

  Anslaget tas ner

  29 juni

  Förvaringsplats för protokollet


   

  • Ta del av protokollet från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 1 juni 2020 genom att kontakta Gislaveds kommuns kontaktcenter.
 2. Föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020

  Föredragningslista till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2020


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  15 juni

  Paragrafer

  -

  Anslaget publicerades

  4 juni

  Anslaget tas ner

  25 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelsekontoret

 3. Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 juni 2020

  Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde den 2 juni är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  2 juni

  Paragrafer

  35-40

  Anslaget publicerades

  3 juni

  Anslaget tas ner

  25 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Fritid- och folkhälsoförvaltningen

   

  • Ta del av protokollet från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott genom att kontakta Gislaveds kommuns kontaktcenter.
 4. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 maj

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 maj är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  26 maj

  Paragrafer

  30-35

  Anslaget publicerades

  1 juni

  Anslaget tas ner

  24 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

   

  • Protokollet finns att ta del av hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.
 5. Protokoll från Styrelsen för donationsfonderna

  Protokoll från styrelsen för donationsfondernas sammanträde den 27 maj är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  styrelsen för donationsfonderna

  Sammanträdesdatum

  27 maj

  Paragrafer

  1-11

  Anslaget publicerades

  1 juni

  Anslaget tas ner

  23 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

  • Protokollet från styrelsen för donationsfondernas sammanträde den 27 maj finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret
 6. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 maj omedelbar justering

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 maj är justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden


  Sammanträdesdatum

  26 maj


  Paragrafer

  § 58


  Anslaget publicerades

  29 maj


  Anslaget tas ner

  22 juni


  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen


   

 7. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 maj

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 26 maj är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  26 maj


  Paragrafer

  §§ 59 - 71


  Anslaget publicerades

  29 maj


  Anslaget tas ner

  22 juni


  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen


   

 8. Protokoll från Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2020

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens

  Sammanträdesdatum

  27 maj

  Paragrafer

  127-145

  Anslaget publicerades

  28 maj

  Anslaget tas ner

  19 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelsekontoret

 9. Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 26 maj 2020

  Protokoll från tekniska arbetsutskotts sammanträde den 26 maj är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  2020-05-26

  Paragrafer

  24-27

  Anslaget publicerades

  2020-05-27

  Anslaget tas ner

  2020-06-22

  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen

   

  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 26 maj 2020 finns att ta del av på tekniska förvaltningen
 10. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 27 maj 2020

  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträde den 27 maj är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunstyrelsens allmänna utskott

  Sammanträdesdatum

  27 maj

  Paragrafer

  11-12

  Anslaget publicerades

  27 maj

  Anslaget tas ner

  19 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträde den 27 maj finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret
 11. Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 18 maj 2020

  Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 18 maj 2020 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kulturnämnden

  Sammanträdesdatum

  18 maj

  Paragrafer

  14-20

  Anslaget publicerades

  27 maj

  Anslaget tas ner

  18 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Kulturförvaltningen

 12. Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 19 maj 2020

  Protokoll från bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemos sammanträde den 19 maj 2020 är nu justerat


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo

  Sammanträdesdatum

  19 maj

  Paragrafer

  81-98

  Anslaget publicerades

  27 maj

  Anslaget tas ner

  29 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun

   

 13. Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 19 maj 2020

  Protokoll från Bm Utskott Gislaveds sammanträde den 19 maj är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Bm Utskott Gislaved

  Sammanträdesdatum

  19 maj

  Paragrafer

  19-22

  Anslaget publicerades

  27 maj

  Anslaget tas ner

  29 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Bygg- och miljöförvaltningen


 14. Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 19 maj 2020

  Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 19 maj är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fritid- och folkhälsonämnden

  Sammanträdesdatum

  19 maj

  Paragrafer

  26-42

  Anslaget publicerades

  20 maj

  Anslaget tas ner

  11 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Fritid- och folkhälsoförvaltningen

   

 15. Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 5 maj 2020

  Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 5 maj är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Räddningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-05-05

  Paragrafer

  30-37

  Anslaget publicerades

  2020-05-19

  Anslaget tas ner

  2020-06-12

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelsekontoret

 16. Protokoll från socialnämndens arbetsutskott

  Protokoll från socialnämndens arbetsutskott den 12 maj är nu justerat och finns att ta del av på socialförvaltningens kansli. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  12 maj

  Paragrafer

  §§ 31 - 37


  Anslaget publicerades

  18 maj

  Anslaget tas ner

  10 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen


   

  • Ta del av protokollet från socialämndens arbetsutskott 12 maj.
 17. Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj 2020

  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 maj 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  kommunfullmäktige

  Sammanträdesdatum

  14 maj

  Paragrafer

  68-79

  Anslaget publicerades

  15 maj

  Anslaget tas ner

  8 juni

  Förvaringsplats för protokollet

  kommunstyrelsekontoret

   

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-14