1. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 10 augusti 2022

  Protokoll från kommunstyrlsens sammanträde den 10 augusti 2022 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  10 augusti 2022

  Paragrafer

  227-235

  Anslaget publicerades

  10 augusti 2022

  Anslaget tas ner

  2 september 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

 2. Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott den 10 augusti 2022

  Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 10 augusti 2022 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsens allmänna utskott

  Sammanträdesdatum

  10 augusti 2022

  Paragrafer

  36

  Anslaget publicerades

  10 augusti 2022

  Anslaget tas ner

  2 september 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

  • Protokollet från kommunstyrelsens allmänna utskotts sammanträde den 10 augusti 2022 finns att ta del av på kommunstyrelseförvaltningen.
 3. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 21 juni 2022

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 21 juni är justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  21 juni 2022

  Paragrafer

  70 - 86

  Anslaget publicerades

  2022-06-27

  Anslaget tas ner

  2022-07-19

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

 4. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 maj 2022

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 17 maj 2022 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  17 maj 2022

  Paragrafer

  54 - 69

  Anslaget publicerades

  23 maj 2022

  Anslaget tas ner

  15 juni 2022

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

Sidan uppdaterades senast: