1. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 januari

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 19 januari är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  19 januari

  Paragrafer

  1-27

  Anslaget publicerades

  21 januari

  Anslaget tas ner

  15 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningen

 2. Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 18 december 2020

  Protokoll från räddningsnämndens sammanträde den 18 december 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Räddningsnämnden

  Sammanträdesdatum

  18 december 2020

  Paragrafer

  80-90

  Anslaget publicerades

  2021-01-15

  Anslaget tas ner

  2021-02-09

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelsekontoret

 3. Protokoll från kommunstyrelsens näringsutskotts sammanträde den 13 januiari 2021

  Protokoll från näringsutskottets sammanträde den 13 januari 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Näringsutskottet

  Sammanträdesdatum

  13 januari 2021

  Paragrafer

  1-3

  Anslaget publicerades

  2021-01-14

  Anslaget tas ner

  2021-02-06

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

  • Protokollet finns att ta del av på kommunstyrelsekontoret.
  •  
 4. Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 13 januari 2021

  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 13 januaro 2021 är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kommunstyrelsen

  Sammanträdesdatum

  13 januari


  Paragrafer

  1-14

  Anslaget publicerades

  2021-01-14

  Anslaget tas ner

  2021-02-05

  Förvaringsplats för protokollet

  Kommunstyrelseförvaltningen

   

 5. Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 januari 2021

  Protokoll från fritid- och folkhälsonämnden sammanträde den 12 januari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fritid- och folkhälsonämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  12 januari

  Paragrafer

  1-2

  Anslaget publicerades

  13 januari

  Anslaget tas ner

  4 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  Fritid- och folkhälsoförvaltningen

  • Ta del av protokollet från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 12 januari 2021 genom att kontakta kontaktcenter.
 6. Protokoll från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari 2021

  Protokoll från kulturnämndens sammanträde den 11 januari 2021 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Kulturnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  11 januari

  Paragrafer

  1-2

  Anslaget publicerades

  13 januari

  Anslaget tas ner

  4 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  Kulturförvaltningen

  • Ta del av protokollet från kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 11 januari 2020 genom att kontakta kontaktcenter.
 7. Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 januari

  Protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 januari är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  12 januari

  Paragrafer

  1-3

  Anslaget publicerades

  12 januari

  Anslaget tas ner

  4 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  Barn- och utbildningsförvaltningen

  • Protokollet finns att ta del av hos barn- och utbildningsförvaltningen. Kontakta kontaktcenter för att få del av protokollet.
 8. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 16 december 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens samamnträde den 16 december 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-12-16

  Paragrafer

  132-146

  Anslaget publicerades

  2020-12-28

  Anslaget tas ner

  2021-01-27

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved 9. Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 15 december 2020

  Protokoll från fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 15 december är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fritid- och folkhälsonämnden

  Sammanträdesdatum

  15 december

  Paragrafer

  78-91

  Anslaget publicerades

  18 december

  Anslaget tas ner

  11 januari

  Förvaringsplats för protokollet

  Fritid- och folkhälsoförvaltningen

 10. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 18 november 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 18 november 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden


  Sammanträdesdatum

  2020-11-18

  Paragrafer

  119-131

  Anslaget publicerades

  2020-11-30

  Anslaget tas ner

  2020-12-24


  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 11. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 21 oktober 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2020-10-21 finns nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-10-21

  Paragrafer

  103-118

  Anslaget publicerades

  2020-10-28

  Anslaget tas ner

  2020-11-23

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


   

 12. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 23 september 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2020-09-23 finns nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-09-23

  Paragrafer

  87 - 102

  Anslaget publicerades

  2020-10-05

  Anslaget tas ner

  2020-10-28

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 13. Protokoll från fatighet- och servicenämndes sammanträde den 14 september 2020, extrainsatt sammanträde

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 14 september 2020, extrainsatt sammanträde är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-09-14

  Paragrafer

  86

  Anslaget publicerades

  2020-09-14

  Anslaget tas ner

  2020-10-07

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltnignen, Gislaved


 14. Protokoll från socialnämndens sammanträde den 8 september 2020

  Protokoll från socialnämndens sammanträde den 8 september är nu justerat och finns att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  socialnämnden

  Sammanträdesdatum

  8 september


  Paragrafer

  §§ 91-115

  Anslaget publicerades

  11 september

  Anslaget tas ner

  5 oktober


  Förvaringsplats för protokollet

  Socialförvaltningens kansli

   

 15. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 17 juni 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 17 juni 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-06-17

  Paragrafer

  66 - 75

  Anslaget publicerades

  2020-06-26

  Anslaget tas ner

  2020-07-22

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 16. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 maj

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 maj är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-05-20

  Paragrafer

  55 - 65

  Anslaget publicerades

  2020-05-28

  Anslaget tas ner

  2020-06-24

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 17. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 april

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 22 april 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden


  Sammanträdesdatum

  22 april

  Paragrafer

  41 - 54

  Anslaget publicerades

  29 april

  Anslaget tas ner

  27 maj

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 18. Protokoll från fastighet-och servicenämnden den 27 mars 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 27 mars 2020, direkt justering Uppföljning (U1), är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2020-03-27

  Paragrafer

  24

  Anslaget publicerades

  2020-03-27

  Anslaget tas ner

  2020-04-20

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och servicenämnden, Gislaved


 19. Protokoll från fastighet-och servicenämndens sammanträde den 19 februari 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 19 februari 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  19 februari 2020

  Paragrafer

  12 - 23

  Anslaget publicerades

  24 februari

  Anslaget tas ner

  19 mars

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 20. Protokoll från fastighet- och service nämndens sammanträde 26 augusti 2020

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 augusti är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  26 augusti

  Paragrafer

  76-85

  Anslaget publicerades

  2020-09-02

  Anslaget tas ner

  2020-09-27

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 21. Protokoll från fastighet- och service nämndens sammanträde 18 december

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 18 december 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-12-18

  Paragrafer

  118-131

  Anslaget publicerades

  2019-12-20

  Anslaget tas ner

  2020-01-16

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 22. Protokoll från fastighet- och service nämndens sammanträde 20 november 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 november 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-11-20

  Paragrafer

  106 - 117

  Anslaget publicerades

  2019-12-02

  Anslaget tas ner

  2019-12-27

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


   

 23. protokoll från fastighet- och servicenämnden den 23 oktober 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 23 oktober 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-10-23

  Paragrafer

  94 - 105

  Anslaget publicerades

  2019-11-04

  Anslaget tas ner

  2019-11-29

  Förvaringsplats för protokollet

  fastighet- ovh serviceförvaltningen, Gislaved

   

 24. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 25 september 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 25 september 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-09-25

  Paragrafer

  83 - 93

  Anslaget publicerades

  2019-09-27

  Anslaget tas ner

  2019-10-24

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved 25. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 28 augusti 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 28 augusti 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-08-28

  Paragrafer

  67 - 81

  Anslaget publicerades

  2019-09-05

  Anslaget tas ner

  2019-09-30

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 26. Protokoll från fastighet- och servicenämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 augusti 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 14 augusti 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  14 augusti

  Paragrafer

  33

  Anslaget publicerades


  Anslaget tas ner


  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 27. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-06-26

  Paragrafer

  54, omedelbart justerat

   

  55-66

  Anslaget publicerades

  2019-06-27

   

  2019-06-28

  Anslaget tas ner

  2019-07-20

  2019-07-22


  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen


 28. Protokoll från fastighet- och servicenämndens extrainsatt sammanträde den 8 april

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens extrainsatt sammanträde den 8 april är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-04-08

  Paragrafer

  36

  Anslaget publicerades

  2019-04-08

  Anslaget tas ner

  2019-05-08

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved


 29. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 februari 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2019-02-20, endast paragraf 14, är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2019-02-20

  Paragrafer

  §14

  Anslaget publicerades

  2019-02-20

  Anslaget tas ner

  2019-03-15

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 30. Protokoll från fastighet- och servicenämnden 30 januari

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 30 januari är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  30 januari

  Paragrafer

  3-13

  Anslaget publicerades

  5 februari

  Anslaget tas ner

  28 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen

 31. protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 16 januari 2019

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 16 januari är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  16 januari 2019

  Paragrafer

  1-2

  Anslaget publicerades

  17 januari

  Anslaget tas ner

  11 februari

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen   

 32. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 19 december 2018

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 19 december är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  19 december 2018

  Paragrafer

  101-114

  Anslaget publicerades

  21 december 2018

  Anslaget tas ner

  11 januari 2019

  Förvaringsplats för protokollet

  fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 33. protokoll från fastighet- och servicenämndens extra sammanträde 2018-12-05

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens extra sammanträde den 5 december 2018 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  5 december

  Paragrafer

  100

  Anslaget publicerades

  2018-12-11

  Anslaget tas ner

  2019-01-03

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen

   

 34. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 21 november

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 21 november är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  21 november

  Paragrafer

  87 - 99

  Anslaget publicerades

  27 november

  Anslaget tas ner

  21 december

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved

   

 35. Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 oktober

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 oktober är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  24 oktober

  Paragrafer

  75-86

  Anslaget publicerades

  26 oktober

  Anslaget tas ner

  21 november

  Förvaringsplats för protokollet

  fastighet- och serviceförvaltningen

   

 36. Fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 september 2018

  Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 september är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  2018-09-26

  Paragrafer

  64-74

  Anslaget publicerades

  2018-10-03

  Anslaget tas ner

  2018-10-27

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen, ängsgatan 9 Gislaved

   

 37. protokoll från fastighet- och servicenämndens extra sammanträde den 12 september

  Protokoll från Fastighet- och servicenämndens extra sammanträde den 12 september 2018 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Fastighet- och servicenämnden

  Sammanträdesdatum

  12 september 2018

  Paragrafer

  63

  Anslaget publicerades

  14 september 2018

  Anslaget tas ner

  10 oktober 2018

  Förvaringsplats för protokollet

  Fastighet- och serviceförvaltningen

   

  • Överklaga ett beslut
 38. Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 25 augusti 2020

  Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


  Anslagstavla

  Anslag / bevis


  Organ

  Tekniska nämndens arbetsutskott

  Sammanträdesdatum

  25 augusti 2020

  Paragrafer

  28-36

  Anslaget publicerades

  2020-08-28

  Anslaget tas ner

  2020-09-23


  Förvaringsplats för protokollet

  Tekniska förvaltningen

   

  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 augusti 2020 finns att del av på tekniska förvaltningen.

Sidan uppdaterades senast: 2018-06-14