INNEHÅLL

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskott den 25 augusti 2020

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 25 augusti 2020 är nu justerat. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

25 augusti 2020

Paragrafer

28-36

Anslaget publicerades

2020-08-28

Anslaget tas ner

2020-09-23


Förvaringsplats för protokollet

Tekniska förvaltningen

 

  • Protokollet från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 25 augusti 2020 finns att del av på tekniska förvaltningen.