INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och service nämndens sammanträde 20 november 2019

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 november 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-11-20

Paragrafer

106 - 117

Anslaget publicerades

2019-12-02

Anslaget tas ner

2019-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved