INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämnden 30 januari

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 30 januari är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

30 januari

Paragrafer

3-13

Anslaget publicerades

5 februari

Anslaget tas ner

28 februari

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen