INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämnden den 23 oktober 2019

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 23 oktober 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Paragrafer

94 - 105

Anslaget publicerades

2019-11-04

Anslaget tas ner

2019-11-29

Förvaringsplats för protokollet

fastighet- ovh serviceförvaltningen, Gislaved