INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens arbetsutskotts sammanträde den 14 augusti 2019

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 14 augusti 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

14 augusti

Paragrafer

33

Anslaget publicerades


Anslaget tas ner


Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved