INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens extra sammanträde 2018-12-05

Protokoll från fastighet- och servicenämndens extra sammanträde den 5 december 2018 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

5 december

Paragrafer

100

Anslaget publicerades

2018-12-11

Anslaget tas ner

2019-01-03

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen