INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 16 januari 2019

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 16 januari är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

16 januari 2019

Paragrafer

1-2

Anslaget publicerades

17 januari

Anslaget tas ner

11 februari

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen