INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 februari 2019

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde 2019-02-20, endast paragraf 14, är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-20

Paragrafer

§14

Anslaget publicerades

2019-02-20

Anslaget tas ner

2019-03-15

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved