INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 oktober

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 24 oktober är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

24 oktober

Paragrafer

75-86

Anslaget publicerades

26 oktober

Anslaget tas ner

21 november

Förvaringsplats för protokollet

fastighet- och serviceförvaltningen