INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 25 september 2019

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 25 september 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-25

Paragrafer

83 - 93

Anslaget publicerades

2019-09-27

Anslaget tas ner

2019-10-24

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved