INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 26 juni 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-26

Paragrafer

54, omedelbart justerat

 

55-66

Anslaget publicerades

2019-06-27

 

2019-06-28

Anslaget tas ner

2019-07-20

2019-07-22


Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen