INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 28 augusti 2019

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 28 augusti 2019 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2019-08-28

Paragrafer

67 - 81

Anslaget publicerades

2019-09-05

Anslaget tas ner

2019-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved