INNEHÅLL

protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 17 juni 2020

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 17 juni 2020 är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-17

Paragrafer

66 - 75

Anslaget publicerades

2020-06-26

Anslaget tas ner

2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved