INNEHÅLL

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 maj

Protokoll från fastighet- och servicenämndens sammanträde den 20 maj är nu justerat och finns nu att ladda hem som PDF-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.


Anslagstavla

Anslag / bevis


Organ

Fastighet- och servicenämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-20

Paragrafer

55 - 65

Anslaget publicerades

2020-05-28

Anslaget tas ner

2020-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Fastighet- och serviceförvaltningen, Gislaved